All for Joomla All for Webmasters

Informacje statystyczne GUNB

         W 2016 r. w stosunku do 2015 r. liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła w 6 z 10 badanych rodzajów obiektów. Najwyższy wzrost odnotowany został
w kategoriach: budynków zamieszkania zbiorowego (28,4%), obiektów przemysłowych i magazynowych (16%), budynków wielorodzinnych (12,2%) oraz budynków jednorodzinnych (10,4%).           
         Znaczący udział w ogólnej liczbie pozwoleń na budowę mają pozwolenia na budynki mieszkalne. W 2016 r. w tej kategorii wydano 87 267 pozwoleń (46,5% ogólnej liczby pozwoleń).

W stosunku do lat 2015-2014 jest to wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę, odpowiednio o 10,5% i o 14,2%.  
         Na realizację budynków jednorodzinnych w 2016 r. wydano 82 852 pozwolenia, a na budynki wielorodzinne 4 415 pozwoleń.

Jednak ponieważ od połowy 2015 r. istnieje możliwość realizowania m.in. wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, na podstawie zgłoszenia, dane te należy rozpatrywać wraz z tymi zgłoszeniami.

W ubiegłym roku organy administracji architektoniczno-budowlanej przyjęły 5 302 zgłoszenia budowy domów jednorodzinnych.          
         W 2016 r. wydano również 4 386 pozwoleń na budowę 5 008 obiektów infrastruktury transportu. Natomiast zezwoleń na realizację inwestycji drogowych wydano 1 516 dla 2 254 obiektów. Łącznie stanowi to 5 902 decyzje obejmujące budowę 7 262 obiektów.    
Do użytkowania w ubiegłym roku oddano 163 495 obiektów budowlanych, w tym
80 894 budynki jednorodzinne i 4 238 budynków wielorodzinnych.        

         W 2016 r. zalegalizowano 300 obiektów budowlanych powstałych jako samowole budowlane, 134 z nich to budynki jednorodzinne.

Drugą w kolejności kategorią były budynki gospodarczo-inwentarskie, zalegalizowano 69 takich obiektów. Jest to mniej niż w obu badanych latach, odpowiednio o 25 i o 223 obiekty.        

         W ubiegłym roku wydano także 4 698 nakazów rozbiórki. W stosunku do 2015 r. jest to mniej o 8,9% i o 6% mniej niż w 2014 r. Prawie 30% wydanych nakazów rozbiórki (1 394) dotyczyło przypadków niewłaściwego utrzymania obiektów.
851 decyzji nakazujących rozbiórkę (18,1% ogólnej liczby wydanych nakazów) dotyczyło budynków mieszkalnych. Z tej liczby 290 nakazów wydano z tytułu samowoli budowlanej, a 412 nakazów z powodu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych.

 

Pełna informacja do pobrania na stronie GUNB: Ruch budowlany w 2016 r. (w zakładce Media)

 

Początek strony