All for Joomla All for Webmasters

Sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji...

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach w załączeniu przedstawia druk sejmowy nr 2150 będący Sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk nr 1576).

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na wykreślenie z ustawy  Prawo budowlane  pktu 7 w  art. 12 ust. 1 oraz związanego z tym punktem art. 15, dotyczącego rzeczoznawstwa budowlanego. Zgodnie z projektowaną wersją Prawa budowlanego rzeczoznawcy nie będą osobami pełniącymi samodzielną funkcję w budownictwie.

W projekcie ustawy „deregulacyjnej” w przepisie art. 22 uregulowano status osób posiadających już nadany na podstawie ustawy prawo budowane tytuł rzeczoznawcy budowanego. Osoby te zostaną uznane za rzeczoznawców budowlanych w rozumieniu ustawy  dnia 15 grudnia 2000 r.o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) w brzmieniu nadanym ustawą „deregulacyjną” i wpisane będą na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzoną na podstawie tej ustawy.

Zobowiązano także GINB do przekazania danych zawartych w centralnym rejestrze rzeczoznawców budowlanych Krajowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

OTWÓRZ

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony