All for Joomla All for Webmasters

USTAWA o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z 04.04.2014 r.

USTAWA o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z 04.04.2014 r.

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach w załączeniu przedstawia uchwaloną ustawę z dnia 04.04.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Tekst ustawy został przekazany do Senatu RP zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.

Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.:

 

  • rzeczoznawca budowlany  nie będzie  samodzielną funkcja techniczną w budownictwie – wykreślenie pktu 7 w art. 12 ust. 1 obowiązującego Prawa budowlanego (Dz. U. 2013 r., poz 1409 z późn. zm.)
  • nadawanie tytułu rzeczoznawcy oraz prowadzenie rejestrów rzeczoznawców wykreślono z Prawa budowlanego i dopisano jako art. 8b i 8c ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. W nazwie nie widnieje sformułowanie „urbanistów”, gdyż zniesiono samorząd zawodowy urbanistów – art. 29 ustawy deregulacyjnej z 04.04.2014 r.
  • do ustawy Prawo budowlane dopisano zasady dotyczące kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej oraz przeprowadzania egzaminów, dotychczas uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)
  • nowością jest możliwość zawierania przez samorząd zawodowy umów z uczelniami wyższymi w celu uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej – art. 14 ust. 4a nowego Prawa budowlanego
  • nowością jest instytucja patrona praktyki – art. 14 ust. 4 b nowego Prawa budowlanego
  • wprowadzono nową specjalność uprawnień budowlanych – hydrotechniczną – art. 14 ust. 1 pkt. 1 lit 3 tiret d. nowego Prawa budowlanego
  • zgodnie z poniższą tabelą inżynierowie mogą po 3 letnim okresie praktyki ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń, a technicy i mistrzowie po okresie 4 letnim.
  • skrócono okres praktyki projektowej zarówno w przypadku uprawnień projektowych bez ograniczeń jak i ograniczonych

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ

Projektowanie bez ograniczeń

Projektowanie w ograniczonym

zakresie

Kierowanie robotami

bez ograniczeń

 

Kierowanie robotami w ograniczonym zakresie

Rodzaj wykształcenia

II st. studiów kierunek odpowiedni

I st. studiów

kierunek odpowiedni 

 

 

 II st. studiów

kierunek pokrewny

I st. studiów kierunek odpowiedni

II st. studiów kierunek odpowiedni

II st. studiów kierunek pokrewny

I st. studiów kierunek odpowiedni

I st .studiów kierunek pokrewny

tytuł zawodowy technika w zakresie odpowiednim dla danej specjalności

 

tytuł zawodowy mistrza zgodnie z przepisami o rzemiośle w zakresie odpowiednim dla danej specjalności

 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach związanych z budownictwem w zakresie odpowiednim dla danej specjalności

 

Praktyka projektowa

1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów

1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów

-

-

-

-

-

Praktyka na budowie

1 rok na budowie

1 rok na budowie

3 lata na budowie

1,5 roku na budowie

1,5 roku na budowie

3 lata na budowie

4 lata na budowie

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony