All for Joomla All for Webmasters

Opis przebiegu prac nad ustawą ,,deregulacyjną” i opinie PIIB złożone w ramach uwag czynnika społecznego.

image

Opis przebiegu prac nad ustawą ,,deregulacyjną” i opinie PIIB złożone w ramach uwag czynnika społecznego.

Od dnia 24-09-2013 r., kiedy w wysłuchaniu publicznym w sprawie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych swoje uwagi i zastrzeżenia złożyła również nasza Śląska Izba Inżynierów Budownictwa, odbyło się już pięć posiedzeń Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji.

Ostatnie posiedzenie miało miejsce w dniu 09-01-2014 r.

Z ramienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniach Komisji obecni byli Prezes Polskiej Izby - Andrzej Roch Dobrucki oraz dr Joanna Smarż.

Uzasadnione merytorycznie oraz poparte szerokimi wyjaśnieniami zastrzeżenia i krytyczne uwagi do poszczególnych propozycji zmian, zostały oficjalnie złożone  do protokołu prac Komisji.

Mimo iż uzyskały pełne poparcie części posłów – członków Komisji, nie zostały przez Komisję uwzględnione.

 

Z uwagi na powyższe, wykorzystując jedyną możliwą drogę oprotestowania efektów dotychczasowych prac Komisji, Polska Izba Inżynierów Budownictwa przygotowała odpowiednie dokumenty, merytoryczne wyjaśnienia oraz konkretne (w wielu przypadkach kompromisowe) propozycje i złożyła je na ręce przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej – posła Adama Szejnfelda.

Poniżej przedstawiamy wersję projektu ustawy, uaktualnioną po ostatnim posiedzeniu Komisji „deregulacyjnej” oraz opinie i wystąpienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedłożone komisji sejmowej.

Uzyskanie pozytywnego efektu tych poczynań i doprowadzenie do bardziej racjonalnych zapisów w omawianej ustawie możliwe jest tylko w przypadku bardzo stanowczej i popartej przez wszystkie środowiska inżynierskie postawy.

Stałe zwiększanie odpowiedzialności inżyniera pełniącego samodzielną funkcję w budownictwie przy tak liberalnym i szerokim otwarciu zawodu oraz negowaniu konieczności uzyskania niezbędnego doświadczenia w zawodzie poprzez odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej w logicznie uzasadnionym okresie czasu – doprowadzi w efekcie, do podważenia zaufania społecznego dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego.

Popierając starania i działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie podejmowanych prób skorygowania treści ustawy do kształtu pozwalającego uznać, że zachowane zostały przynajmniej przyzwoite granice rozsądku – prosimy nadal o opinie, uwagi i propozycje do treści ustawy.

Każda opinia i każdy głos w sprawie są potwierdzeniem, że zasady działania i funkcjonowania w zawodzie zaufania publicznego są dla naszego środowiska niezwykle ważne i istotne. Miejmy świadomość faktu, że każdy z nas bierze na siebie cząstkę odpowiedzialności za tych młodych ludzi, którym przyjdzie w najbliższej przyszłości pracować samodzielnie w budownictwie i ponosić konsekwencje podejmowanych decyzji, w efekcie naszego braku zaangażowania w legislacyjne podstawy  funkcjonowania w zawodzie.

Ewa Dworska
Przewodnicząca Komisji Prawno Regulaminowej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Katowice, dnia 20-01-2014

Załączniki:

Zał. 2 zmiany prawne wprowadzone podczas obrad Komisji Nadzwyczajnej z 14 stycznia 2014 r.

Zał. 3 projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Zał. 4 pismo PIIB do Adama Szejnfelda z dnia 06 grudnia 2013 r.

Zał. 5 pismo PIIB do posła Józefa Lassoty z dnia 10 stycznia 2014 r.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony