All for Joomla All for Webmasters

Podstawa funkcjonowania

„Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego działającą na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów  oraz inżynierów budownictwa (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42) (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1725). ŚlOIIB powstała w roku 2001 i jest jedną z 16 okręgowych Izb działających w ramach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

ŚlOIIB zrzesza inżynierów i techników w dziewięciu branżach:

  • konstrukcyjno-budowlanej, (BO) obejmującej także specjalność architektoniczną w ograniczonym zakresie
  • instalacji sanitarnych (IS)
  • instalacji elektrycznych (IE)
  • wodnych i melioracji (WM)
  • budownictwa drogowego (BD)
  • budownictwa mostowego (BM)
  • budownictwa kolejowego (BK)
  • telekomunikacji (BT)
  • wyburzeniowej (BW)

Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej dla miejsca stałego zamieszkania izby samorządu zawodowego.

Członkowie izby podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Poniżej zamieszczamy link do dokumentów stanowiących prawną podstawą funkcjonowania ŚlOIIB i określających zasady funkcjonowania Izby.

OTWÓRZ

podstdok2018

Oceń ten artykuł
(16 głosów)
Początek strony