All for Joomla All for Webmasters

Statut, kodeks i regulaminy

Podstawowe dokumenty
uzupełnione i poprawione na XIX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym PIIB

Podstawowe dokumenty PIIB

Broszura zawiera:

Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa

Regulamin Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa

Program działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie kadencji 2018–2022

 

 

Dokumenty ŚlOIIB

Regulamin Przyznawania Pomocy Finansowej Członkom ŚlOIIB - Otwórz

Zasady przyznawania zapomóg losowych w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - Otwórz

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Więcej w tej kategorii:

Początek strony