All for Joomla All for Webmasters

Majątek ŚlOIIB

„MAJĄTEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) majątek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powstaje:

  • - ze składek członkowskich,
  • - z zapisów, darowizn i dotacji,
  • - z wpływów z działalności gospodarczej,
  • - z innych wpływów.

Majątek ŚlOIIB stanowią:

  • środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym (rachunek bieżący, lokaty oraz naliczone odsetki),
  • mienie ruchome w postaci wyposażenia biurowego w tym: mebli, sprzętu komputerowego, biurowego sprzętu elektronicznego oraz materiałów i artykułów biurowych,
  • nieruchomość zabudowana przy ul. Adama 1b w Katowicach.

Dotychczasowy majątek Izby pochodzi ze składek członkowskich oraz opłat za egzaminy na uprawnienia budowlane.

Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą organem upoważnionym do zarządzania majątkiem ŚlOIIB jest Okręgowa Rada Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ŚlOIIB, jako organizacja samodzielna finansowo, funkcjonuje w oparciu o własny budżet, uchwalany corocznie przez Okręgowy Zjazd Izby.”

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Początek strony