All for Joomla All for Webmasters

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany

imageŚląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach przedstawia w załączeniu przygotowane, przez Przewodniczącą Komisji Prawno-Regulaminowej Panią Ewę Dworską, omówienie postępu prac nad tworzeniem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego w okresie lipiec-październik 2013 r.
Aktualna, poddana pod dyskusję społeczną, wersja Tez Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: www.transport.gov.pl

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o wzięcie udziału w dyskusji, przekazanie swoich uwag, spostrzeżeń i propozycji. Uwagi można przekazywać na adres naszej Izby Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komisja Kodyfikacyjna powołana została  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 856).

Ostatni komunikat o pracach Komisji ukazał się na łamach INFORMATORA po upublicznieniu projektu roboczego w wersji 1 KODEKSU URBANISTYCZNO - BUDOWLANEGO (TEZY)  do dyskusji środowiskowej w lipcu br

Ogólne uwagi, które nasuwały się po przeczytaniu tej pierwszej wersji Tez to widoczna niejednorodność dokumentu. Część działów przygotowanych było bardziej merytorycznie, dokładniej, inne natomiast sprawiały wrażenie dokumentu bardzo wstępnego, szkicu lub konspektu. Widoczny był różnorodny sposób opracowania poszczególnych działów mogący wynikać z preferencji autorów.

Komisja Kodyfikacyjna pracowała nad przekazanym materiałem ponad pół roku w składzie wysoko cenionych specjalistów oraz osób z doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną. Inżynierom, nawet z długą praktyką zawodową nie jest łatwo „przebić się” przez tak obszerny materiał obejmujący szerokim spektrum większość zagadnień związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, łącznie z zagadnieniami planowania przestrzennego oraz zadaniami własnymi gminy. Toteż nasze uwagi dotykały pewnie tylko „czubka góry lodowej”. Dotyczyły tych elementów, które najbardziej nas dotykają i najbardziej bolą w w/w procesie inwestycyjnym.

Uwagi środowiskowe złożone do tej pierwszej wersji Kodeksu Budowlanego dotyczyły:          

  • konieczności ujednolicenia słownika pojęć dla wszystkich aktów prawnych związanych z pełnym przeprowadzeniem procesu inwestycyjno-budowlanego
  • uszczegółowienia, które Ustawy i rozporządzenia będą Kodeksem zastąpione a które będą zmienione
  • zastąpienia w treści Kodeksu nieprecyzyjnych i „nieostrych” określeń konkretnymi parametrami i definicjami, np. sprecyzowanie co rozumie się pod pojęciem zapewnienia niezbędnej infrastruktury technicznej i społecznej  lub usług uciążliwych i nieuciążliwych a także niewielkich obiektów o prostej konstrukcji i nieznacznym oddziaływaniu na otoczenie - oprotestowania tendencji do wprowadzania pozornych zmian polegających na zmianie nazewnictwa, np. wprowadzenie inspektora nadzoru technicznego zamiast inspektora nadzoru inwestorskiego
  • negatywnie zaopiniowano likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz propozycję wprowadzenia nadzoru jako służby mundurowej          
  • podkreślono brak poparcia dla wprowadzenia do procesu budowlanego  „sprawdzającego z listy ministerstwa ( z warunkiem, że wpis jest płatny i tylko na czas określony).
  • pozytywnie ocenione zostały natomiast propozycje wprowadzenia „Informacji o terenie” oraz szczegółowych zasad lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uznania doczekały się również próby opanowania chaosu urbanistycznego już na poziomie samorządów terytorialnych.

Kolejna wersja propozycji Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego ukazała się 18 września 2013 roku

Przeredagowanie i uporządkowanie treści dokumentu sprawiło, że obecna wersja Kodeksu jest bardziej czytelna i przejrzysta. W przeciwieństwie do poprzedniej, zawiera o wiele mniej błędów wynikających z odwoływania się do dotychczas obowiązujących przepisów. Wyeliminowano znaczną część opisanych powyżej nieprecyzyjnych określeń. W treści Kodeksu oraz w wyjaśnieniach wyraźnie umiejscowiono warunki techniczne, charakterystykę energetyczną budynków oraz odniesiono się do Prawa Budowlanego.  
Po lekturze tej wersji odnosi się jednak wrażenie, że jest ona bardziej URBANISTYCZNA niż BUDOWLANA.

Całkowitą nowością jest propozycja wprowadzenia nowego pojęcia w ramach projektu budowlanego, a mianowicie: projektu urbanistyczno-architektonicznego oraz projektu technicznego.

Dyskusja nad ostatecznym kształtem tego przełomowego dokumentu regulującego całość procesu inwestycyjno budowlanego trwa.

Komisja Kodyfikacyjna na kolejnych spotkaniach analizuje uwagi i wprowadza zmiany będące efektem zarówno propozycji środowiskowych jak również efektem kolejnych uzgodnień i dyskusji członków Komisji Kodyfikacyjnej. .

Ewa Dworska
Przewodnicząca Komisji Prawno – Regulaminowej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wraz z zespołem

 

Początek strony