All for Joomla All for Webmasters

Konferencja - Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa

image

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że w dniu 12 listopada 2013 r.
w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego konferencja "Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa".

Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego, organizacji pozarządowych i senatorowie.

 

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Prezes Andrzej Roch Dobrucki, który  zwrócił uwagę, iż powstałe na nurcie krytyki działalności samorządów zawodowych inicjatywy mają na celu ograniczenie bądź wręcz eliminację samorządności. Dodał, że rolę samorządów można umocnić poprzez stworzenie ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień między rządem a samorządami zawodowymi. Stwierdził ponadto, że należałoby rozważyć stworzenie jednej ustawy regulującej sprawy wszystkich zawodów zaufania publicznego i samorządów zawodowych dla nich powołanych.  

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – senator Michał Seweryński zaapelował do przedstawicieli samorządów zawodowych o przygotowanie ustawy deregulacyjnej. Natomiast wicemarszałek Stanisław Karczewski zaproponował by kolejne spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodowych było poświęcone propozycjom zmian legislacyjnych, a także przygotowania projektu ustawy regulującej kwestie dotyczące zawodów zaufania publicznego.

 

W załączeniu link

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,5917,konferencja-samorzad-zawodowy-w-demokratycznym-panstwie-prawa.html

 

Początek strony