All for Joomla All for Webmasters

Przykładowy formularz wniosku w sprawie udzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracował przykładowy formularz wniosku w sprawie udzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), który może być wykorzystywany przez starostów i prezydentów miasta na prawach powiatu, zgodnie z dyspozycją art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

 

Przykładowy formularz wniosku nie jest formularzem obowiązkowego stosowania, a jedynie drukiem stanowiącym formę ustandaryzowania zawartości wniosków o upoważnienie do udzielania zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych, jakie powinny zostać przesłane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Żródło: GUNB/Inżynier budownictwa- 28.08.2014r

FORMULARZ

Początek strony