All for Joomla All for Webmasters

Konferencja - Samorząd zawowody w służbie społeczeństwu

imageŚląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że w dniu 3 września 2014 r. odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP Konferencja "Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu".

Konferencja została zwołana z inicjatywy Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Patronat nad Konferencją objął Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak.

Referaty wygłosili: Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzej Sawoni - Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Włodzimierz Chróścik - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Stanisław Leszek - Prezes Rady Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.

W dyskusji, w imieniu samorządów zawodowych inżynierskich głos zabierali:  Andrzej Roch Dobrucki - Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzej Ryba -  Izba Architektów RP, Jacek Sztechman - Izba Urbanistów oraz Aleksander Krupa - Izba Projektowania Budowlanego.

Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na Konferencji reprezentowali: Ewa Dworska - Sekretarz Rady ŚlOIIB, Waldemar Szleper - Zastępca Przewodniczącego Rady ŚlOIIB, Urszula Kallik - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB oraz pracownik biura ŚlOIIB - Agnieszka Jagła.

W załączeniu przedstawiamy link z całości Konferencji http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=DD4C1FA65CB69498C1257D4700311DD5#.

Wystąpienia:
Mieczysław Grodzki  godz. 11:37
Andrzej Roch Dobrucki godz. 13:10
Andrzej Ryba godz. 13:12
Jacek Sztechman godz. 13:16
Aleksander Krupa godz. 13:29

 

Początek strony