All for Joomla All for Webmasters

List Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

Zapisy "Ustawy deregulacyjnej" oraz prowadzona przy okazji dyskusja nad jej ostatecznym kształtem spowodowała pojawienie się w pismach branżowych licznych głosów krytycznych oraz prób podważania kompetencji i prawa przynależności do zawodu zaufania publicznego zarówno przez architektów jak i inżynierów budownictwa.
Ta polemika nabrała ostatnio bardziej agresywnego charakteru. Próbą uspokojenia nieco tej dyskusji jest list opracowany wspólnie przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie i kierowany do Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

Podkreślenie możliwej, dobrej współpracy pomiędzy Izbami Architektów i Inżynierów Budownictwa pozwalającej na rzeczowe rozwiązywanie problemów bez napięć i niepotrzebnych emocji jest propozycją nadania właściwego kierunku dalszemu współdziałaniu obu samorządów w realiach ustawowych.
Przekazujemy ten list naszym członkom z wyrazami poparcia inicjatywy rzeczowego i programowego współdziałania obu Izb.

 

Początek strony