All for Joomla All for Webmasters

Prof. Marek Wierzbowski nowym Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

28 listopada premier Ewa Kopacz na wniosek minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak powołała na funkcję przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. zw. dr. hab. Marka Wierzbowskiego.

Zastąpi on prof. Zbigniewa Niewiadomskiego, który miesiąc temu złożył dymisję z tego stanowiska. W mojej ocenie doświadczenie zawodowe prof. Marka Wierzbowskiego gwarantuje, że dalsza współpraca Ministerstwa i Komisji nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym będzie przebiegała sprawnie i efektywnie - powiedziała minister Maria Wasiak. Marek Wierzbowski jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego, jest autorem, współautorem lub współredaktorem licznych prac prawniczych, w tym komentarzy do Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i prawa rynku kapitałowego, a także podręcznika prawa gospodarczego. Ponadto pod jego redakcją został wydany najnowszy komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Prof. M. Wierzbowski jest wiceprezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, której przewodniczył w latach 2000–2004, członkiem Rady Zamówień Publicznych, prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich, członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz członkiem Rady European Law Institute (ELI). Wcześniej był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, członkiem Kolegium NIK, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

***

Komisja działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Komisja aktualnie dopracowuje brzmienie poszczególnych przepisów ostatecznej wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zgodnie bowiem z wynikami zarządzonych przez minister Marię Wasiak analiz pierwszej wersji pełnego projektu, wymaga on uzupełnienia pod względem merytorycznym oraz dopracowania legislacyjno-redakcyjnego. Na początku 2015 r. planowane jest przedstawienie zasadniczej architektury kodeksu.

Źródło: MIiR

Ewa Dworska

Początek strony