All for Joomla All for Webmasters

16 marca br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

16 marca br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną
ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ma usprawnić proces budowlany przez zniesienie częsci ograniczeń
biurokratycznych i prawnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a
zmiany dotyczące rejestrów budowlanych od 1 stycznia 2016 r.

Komunikat Polskiej Agencji Prasowej:Nowelizacja "zmierza do usprawnienia procesu budowlanego, w
szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których
wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym" - napisano
w informacji na stronach internetowych prezydenta.

Jak podkreślili autorzy informacji, uproszczeniu i skróceniu procedury
budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do
projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody,
ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Przewiduje się również ograniczenie zasady, zgodnie z którą roboty
budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowę. W noweli zaproponowano rozszerzenie katalogu obiektów
budowlanych, których budowa wymagać będzie zgłoszenia, a nie jak
dotychczas - uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszeniu podlegać będą w szczególności: wolnostojące budynki
mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w
całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz
przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do
35 m2 (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe
budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy
czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden
na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki stacji
transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o
powierzchni zabudowy do 35 m2.

Link do znowelizowanej Ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2710_u.htm

Początek strony