All for Joomla All for Webmasters

Minimalne i maksymalne stawki opłat dla architektów i inżynierów w Niemczech są niezgodne z prawem UE

MINIMALNE I MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT DLA ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW W NIEMCZECH SĄ NIEZGODNIE Z PRAWEM UE

W oparciu o wyrok z 7 kwietnia 2019 r Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który stwierdził, że minimalne i maksymalne stawki opłat dla architektów i inżynierów (HOAI) są niezgodne z prawem UE – pojawił się komunikat BAK (Federalnej Izby Niemieckich Architektów), że:

MINIMALNE I MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT DLA ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW W NIEMCZECH SĄ NIEZGODNIE Z PRAWEM UE.

Stało się tak pomimo potwierdzenia przez sąd, że stawki minimalne mogą pomóc w zapewnieniu wysokiej jakości usług projektowych. Jednak niemieckie rozporządzenie nie realizuje tego celu w sposób spójny i systematyczny, ponieważ usługi projektowe mogą świadczyć również usługodawcy, bez konieczności przedstawiania dowodu ich kwalifikacji zawodowych. ETS nie uważa, że wiążący charakter stawek maksymalnych jest konieczny, ponieważ niemiecki rząd federalny nie uzasadnił wystarczająco, że niewiążące ramy ustalania cen nie są wystarczające do zagwarantowania ochrony konsumentów.

W związku z orzeczeniem Federalna Izba Niemieckich Architektów (BAK), Federalna Izba Inżynierów (BingK) oraz organizacja skupiająca stowarzyszenia architektów i inżynierów dla HOAI (AHO) początkowo były w stanie przekonać Niemiecki rząd federalny do utrzymania HOAI i obrony obowiązujących minimalnych i maksymalnych stawek przed ETS, aby zostały utrzymywane jeszcze przez okres pięciu lat. Podczas całej procedury BAK wraz z BIngK i AHO wspierały niemiecki rząd federalny kompleksowymi raportami prawnymi i empiryczno-ekonomicznymi. ACE (Rada Architektów Europy), prywatne stowarzyszenia budowniczych i BFB (niemieckie wolne zawody) były również zaangażowane w zapewnianie wsparcia politycznego i merytorycznego. Niestety wszystkie te wysiłki nie udały się.

Obowiązek przestrzegania obowiązujących stawek minimalnych i maksymalnych musi zostać zniesiony tak szybko, jak to możliwe z powodu wyroku. HOAI może jednak pozostać niezmienione, ponieważ ani procedury planistyczne i wykonawcze, ani stawki opłat nie były przedmiotem postępowania.

Wyrok będzie niewątpliwie miał poważne konsekwencje. BAK intensywnie bada zatem, jakie wnioski można wyciągnąć z orzeczenia, w szczególności czy „niespójności”, której sprzeciwił się ETS, można przeciwdziałać ograniczając uprawnienia do projektowania do architektów i inżynierów. BAK współpracuje z BIngK i AHO w celu zminimalizowania wpływu orzeczenia dla konsumentów. Przygotowywane są propozycje modyfikacji HOAI, aby zapewnić architektom i inżynierom możliwość dalszego korzystania ze zwykłej, wypróbowanej i przetestowanej struktury opłat. Proponuje się, aby przy braku jakiejkolwiek innej wyraźnej umowy zakładano, że średnie stawki uważa się za uzgodnione. O ile nie uzgodniono inaczej, wysokość wynagrodzenia musi być proporcjonalna do charakteru i zakresu zlecenia oraz wydajności architekta. W przypadku sporu sąd apelacyjny (np. Sąd cywilny lub trybunał ds. Zamówień publicznych) powinien być również zobowiązany do uzyskania ekspertyzy od izby architektów lub inżynierów.

Bezpośrednio po wydaniu orzeczenia przez ETS dostarczono projektantom wyczerpujące informacje i materiały pomocnicze w celu zminimalizowania niepewności spowodowanej orzeczeniem, w szczególności w odniesieniu do jego wpływu na istniejące i przyszłe umowy.

Federal Chamber of German Architects

Pełny tekst wyroku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A62017CJ0377&qid=1565046326689&from=EN&fbclid=IwAR07iZvKNd-JSLpwIU4ypKWvARoYJ66L8CHl3loeF3oc2dTDB0AL6nxDZAA

Początek strony