All for Joomla All for Webmasters

Bieżące informacje prawne dostępne na stronie internetowej PIIB

Funkcjonowanie nowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zaowocowało wieloma zmianami proceduralnymi oraz medialnymi, uwzględniającymi  zgłaszane i proponowane zmiany przez członków naszej izby w kolejnych Zjazdach Krajowych PIIB.

Jedną z wielu nowości jest wyraźne rozbudowanie strony internetowej PIIB uwzględniające wszystkie formy działania i funkcjonowania organów krajowych w kadencji 2018-2022.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje na temat powołanych w obecnej kadencji komisji
i zespołów roboczych. Informacje o komisjach zawierają zazwyczaj skład komisji, plan działania oraz szczegółowe informacje o konkretnych działaniach.

Krajowa Rada PIIB uchwałą nr 15 z dnia 5 września 2018 roku powołała Komisję Prawno Regulaminową Krajowej Rady PIIB. W skład Komisji weszli przedstawiciele wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa. Przewodniczącym Komisji Prawno Regulaminowej został Andrzej Falkowski z Podlaskiej OIIB.

Poniżej bardziej szczegółowy opis treści, które można znaleźć na stronie internetowej PIIB w zakładce tejże Komisji.

Oprócz informacji o bieżącej działalności komisji oraz planu pracy, na uwagę zasługują następujące punkty:

- informacje o zmianach prawa:    
 
zakładka ta pozwala na zapoznanie się z przepisami dotyczącymi sfery budownictwa zanim zaczną one obowiązywać - na bieżąco prezentowane są akty prawne, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale nie weszły jeszcze w życie (o ile przyjęty przez ustawodawcę okres vacatio legis na to pozwala). Dołączona do publikacji informacja podaje datę wejścia w życie ustawy, opis czego ona dotyczy oraz adresy internetowe, pod którymi można znaleźć omawiany akt prawny.

- ujednolicone teksty przepisów:   
z przekierowaniem na zakładkę „Akty prawne” aktualizowaną co miesiąc oraz do Serwisu Budowlanego, do którego dostęp ma każdy członek PIIB.

- materiały o tematyce prawnej:   
zakładka ta zwiera bardzo ciekawy materiał przygotowany przez Podlaską Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa obejmujący dwie publikacje:

  1. Inżynier wdraża RODO ( poradnik w sprawie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych)
  2. Inżynier w postępowaniu administracyjnym, gdzie na konkretnych przykładach pokazano jakimi możliwościami dysponuje inżynier nie będący stroną postępowania administracyjnego.

 - zgłaszanie problemów:           
Każdy kto ma trudny problem zawodowy, z którym nie potrafi sobie poradzić, może skierować go do Komisji Prawno Regulaminowej korzystając z odpowiedniego Formularza.

- komisja udziela wyjaśnień w związku ze stosowaniem przepisów związanych z budownictwem,
- przyjmuje propozycje zmian obowiązujących przepisów prawa dotyczących członków PIIB,
- przyjmuje propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych związanych z działalnością samorządu zawodowego inżynierów

W tej zakładce można również znaleźć propozycje zmian w przepisach, składane przez członków PIIB
a wynikające z doświadczeń w projektowaniu lub na budowie.

Krajowa Rada PIIB uchwałą nr 15 z dnia 5 września 2018 roku powołała Komisję Prawno Regulaminową Krajowej Rady PIIB. W skład Komisji weszli przedstawiciele wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa. Przewodniczącym Komisji Prawno Regulaminowej został Andrzej Falkowski z Podlaskiej OIIB.

Przedstawicielem ŚlOIIB w Komisji jest Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB.

Informacje dostępne pod linkiem: www.piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa

Ewa Dworska

Początek strony