All for Joomla All for Webmasters

Spotkanie Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego z Prezesem PIIB Zbigniewem Kledyńskim 27.05.2019 r.

27 maja 2019 r. odbyło się spotkanie Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego z Prezesem PIIB Zbigniewem Kledyńskim w siedzibie Ministerstwa  Inwestycji i Rozwoju w Warszawie. Rozmowy dotyczyły projektów  ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa oraz  projektu ustawy o zmianie  ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

W spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju uczestniczył Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, Michał Orczyk, zastępca dyrektora  Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji MIiR oraz Mariusz Bartosewicz, radca ministra. Ze strony Polskiej  Izby Inżynierów Budownictwa w rozmowach uczestniczyli: prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB i Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB. W czasie spotkania przedstawiciele ministerstwa z uwagą wysłuchali opinii PIIB na temat projektów  ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa oraz projektu ustawy o zmianie  ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Poruszono także kilka innych spraw ważnych dla budownictwa, w tym kwestię strategii dla branży oraz jej cyfryzacji.

Minister inwestycji i rozwoju zadeklarował przekazanie w najbliższym czasie swojego  stanowiska odnośnie aktów prawnych będących przedmiotem spotkania.

Informacja ze strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Początek strony