All for Joomla All for Webmasters

Rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy

24 sierpnia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Wzory wniosków będą maksymalnie uproszczone oraz bardziej czytelne. Rozporządzenie realizuje także uwagi NIK dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępowania.

Rozporządzenie określa wzory:
- wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1),
- zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B2), 
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3), 
- informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B4),
- decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B5).

Tekst projektu rozporządzenia, w tym wzory omawianych wniosków dostępne są już teraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji:legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12285013/12351381/dokument240908.pdf

Rozporządzenie zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2016 r.

 

Początek strony