All for Joomla All for Webmasters

NOWELA PRAWA zamówień publicznych- do 18 kwietnia 2016 roku

Projekt tzw. małej noweli Prawa zamówień publicznych, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno nastąpić do 18 kwietnia.

Projekt odchodzi od kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium zamówienia. Zamawiający będą mogli zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert tylko wtedy, jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. W przeciwnym razie kryterium ceny musi mieć wagę nieprzekraczającą 60 procent.

 

W projekcie znajdą się zapisy, że podmiot zamawiający będzie mógł powierzyć określone zadania swojej "spółce-córce", gdy jej działalność w 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach.

Projekt zakłada także m.in., że przy wyborze oferty trzeba będzie brać pod uwagę także kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne. Projektowane przepisy mają także na celu promowanie zatrudniania na etat. Zamawiający będą musieli wskazać te czynności wykonawcy, których wykonanie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Przewidziano wprowadzenie klauzul społecznych i zastrzeganie przez zamawiającego zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których celem działania jest integracja społeczna oraz promowanie zakładów pracy chronionej i wykonawców zatrudniających niepełnosprawnych i "defaworyzowanych" na rynku pracy, czyli np. osoby po 50. roku życia.

Szczegóły projektu wraz z uzasadnieniem można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/…/…/12333472/dokument211937.pdf

Post udostępniony ze strony użytkownika: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Początek strony