All for Joomla All for Webmasters

Deregulacja - Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP z udziałem przedstawicieli ŚIOIIB

image Informujemy, że w dniu 24 września 2013 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - druk nr 1576, w którym udział wzięli przedstawiciele Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.

 

 

 

Do udziału w wysłuchaniu publicznym zostały dopuszczone 42 podmioty (5 podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy na etapie prac rządowych, oraz 37 podmiotów, które zgłosiły wnioski do Marszałka Sejmu).
Zabierający głos w dyskusji przedstawiali uwagi do regulacji zawartych w projekcie z druku 1576. Dotyczyły one m.in. wykreślenia wszystkich przepisów deregulujących zawód urbanisty; nieskracania czasu praktyk zawodowych w budownictwie; niełączenia tych praktyk z praktyką studencką lub zaakceptowania zaliczenia praktyki studenckiej do praktyki zawodowej, ale pod określonymi warunkami; określenia kryteriów, jakie powinna spełniać osoba będąca patronem praktyk.

image Całość wysłuchania publicznegomożna zobaczyć TUTAJ

O godzinie 15:17 rozpoczyna się wypowiedź przedstawiciela ŚlOIIB Pani Ewy Dworskiej

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony