All for Joomla All for Webmasters

Ustawa o charakterystyce energetycznej

Katowice, dnia 30.07.2014r.

 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że Sejm RP przyjął w dniu 25 lipca 2014 r. ustawę o charakterystyce energetycznej budynków.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.

 Ustawa ma określać:

  • zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
  • zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach,
  • zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
  • sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Rządowy projekt ustawy przyjęty przez Sejm RP wykonuje prawo Unii Europejskiej (wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13) oraz udoskonala funkcjonujący w Polsce system oceny energetycznej budynków."

Kliknij tutaj, żeby pobrać tekst ustawy

Ewa Dworska - Przewodnicząca Zespołu Prawno Regulaminowego ŚlOIIB

Początek strony