All for Joomla All for Webmasters

prof. Zygmunt Niewiadomski złożył rezygnację z przewodniczenia Komisji Kodyfikacyjnej

W dniu 6 listopada br „Dziennik Gazeta Prawna” opublikował wiadomość, że prof. Zygmunt Niewiadomski złożył rezygnację z przewodniczenia Komisji Kodyfikacyjnej, która pracuje na Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

Piotr Popa, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdził wpłynięcie do prezesa Rady Ministrów takiego wniosku i oświadczył, że profesor Niewiadomski „skorzystał z przysługującego mu prawa do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji”.  Nie znane są oficjalne powody tej rezygnacji.  Decyzja, kto zastąpi prof. Niewiadomskiego na stanowisku, jeszcze nie zapadła.

 

Prof. Zygmunt Niewiadomski również nie komentował do tej pory swojej decyzji. Oświadczył, że do czasu przyjęcia jego dymisji nie będzie wypowiadał się w tej sprawie.

Według informacji z resortu infrastruktury minister Maria Wasiak zleciła analizę powstałego projektu kodeksu. Uznała, że wymaga on uzupełnienia oraz dopracowania. Minister Wasiak podjęła również działania mające na celu usprawnienie prac komisji. Do połowy listopada zostaną przedstawione premier Kopacz propozycje zmian organizacji i trybu pracy. Dotyczy to pracy nad przepisami przejściowymi oraz oceny skutków wejścia w życie kodeksu.

Komisja Kodyfikacyjna będzie kontynuowała swoje prace wg dotychczasowego harmonogramu korzystając z usprawnień, które minister zaproponuje do połowy listopada.

Czy rezygnacja przewodniczącego wpłynie na opóźnienie prac nad Kodeksem? Może nie, niektórzy członkowie Komisji Kodyfikacyjnej - Robert Dziwiński (szef GUNB) i Ryszard Trykosko (szef PZITB) zapewnili w swoich wypowiedziach, że prace nad Kodeksem są kontynuowane. 

Komisja powinna zakończyć swoje prace do końca roku, tak, aby do 7 stycznia mogła przeprowadzić ostateczne prace scalające projekt kodeksu budowlanego.

Stan zaawansowania prac nad Kodeksem oraz zaistniała obecnie sytuacja budzi sporo wątpliwości co do ostatecznego pozytywnego efektu podjętych działań.

Ewa Dworska
Sekretarz Rady ŚlOIIB

 

Początek strony