All for Joomla All for Webmasters

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach informuje, ze w dniu  24.02.2015 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.
Wzory protokołów wprowadzono na podstawie art.30 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.poz.1200 oraz z 2015 r. poz.151).

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015 roku  i jest  dedykowane  głównie  osobom  uprawnionym do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków.

Rozporządzenie powyższe  jest dostępne pod numerem publikatora Dz. U. z 2015 r., poz. 247.

Początek strony