All for Joomla All for Webmasters

Wyszukiwarka Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych

Wyszukiwarka Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych

Od 1 stycznia br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GUNB została

uruchomiona wyszukiwarka publiczna umożliwiająca przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy. 


Ma to związek z nowelizacją art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z którą zaczyna działać nowa wersja systemu RWD, zwana RWDZ.

 

Od 1 stycznia dane z rejestrów są jawne, a dostęp do nich powszechny i bezpłatny. Zakres danych zamieszczanych w RWDZ został rozszerzony o dane dotyczące zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (w tym wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane). Dane z rejestru można uzyskać za pomocą zamieszczonej na stronie BIP GUNB wyszukiwarki publicznej. Upubliczniane są te informacje, które dotyczą wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń budowy składanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej po 1 stycznia 2016 r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych po tej dacie.

(www.gunb.gov.pl)

 

Początek strony