All for Joomla All for Webmasters

PIIB negatywnie opiniuje aktualny projekt uproszczeń Prawa budowlanego dotyczących budowy domów jednorodzinnych do 70 m2

W opinii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa upraszczanie procedur związanych z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie powinno zagrażać bezpieczeństwu realizowanych obiektów budowlanych. Tymczasem rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy w istotny sposób przyczyni się do obniżenia standardów bezpieczeństwa zarówno pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób korzystających z obiektu po rozpoczęciu jego użytkowania. Rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy zwiększy również ryzyko realizacji budowy niezgodnie z projektem budowlanym.

 

Z całą stanowczością należy podkreślić, że samodzielnych funkcji technicznych wykonywanych przez kierownika budowy nie zastąpi nadzór autorski, który nie jest obowiązkowy.

Projekt ustawy będzie też pogłębiał problem dalszego tzw. ,,rozlewania się miast” nie przyczyniając się znacząco do ułatwienia procesu budowlanego.

 

Wystąpienie PIIB w tej sprawie (z 24 sierpnia br.) wraz ze szczegółowymi uwagami do przedmiotowego projektu ustawy zamieszczamy poniżej.

 

13 września br. PIIB ponownie skierowała do Ministerstwa Rozwoju i Technologii  swoje uwagi do projektu. Tym razem uwypuklone zostały nowe spostrzeżenia w odniesieniu do przedmiotowego projektu. Dotyczyły one m.in. uprawnień budowlanych stanowiących podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu. Podkreślono również kwestie związane z bezpieczeństwem w budownictwie, którego nie można zapewnić poprzez projektowane zmiany Prawa budowlanego.

Początek strony