All for Joomla All for Webmasters

Zmiana ustawy Prawo budowlane.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zamieszczono odpowiedź Ministra na uwagi PIIB odnośnie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, z następującym komentarzem:

Wprawdzie ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta PR w dniu 3 marca 2020 r., ale dopiero 6 marca 2020 r. dotarła do PIIB formalna odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju w sprawie uwag, jakie do projektu ustawy zmieniającej zgłaszał nasz samorząd zawodowy w piśmie z 26 listopada 2019 r. (informację na temat naszego wystąpienia zamieściliśmy na www.piib.org.pl w dniu 28 listopada 2019 r.).

Warto zapoznać się z odpowiedzią na nasze wystąpienie i odnieść treść otrzymanej odpowiedzi do tabelarycznego zestawienia naszych propozycji z listopada ubiegłego roku. Dokumentuje to aktywność naszego samorządu w przeszłym już procesie legislacyjnym.

Aktywnie oczekujemy na rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, gdyż w nim powinny zostać doprecyzowane zmienione zapisy ustawowe i tym samym wyjaśnione konkretnie intencje uchwalonych zmian. Jak wiadomo istota rzeczy tkwi w szczegółach…

Załączniki:

skan pisma Ministra Rozwoju z dnia 02 marca 2020 r. (znak DAB-II.710.7.2019) z podkreśleniami PIIB

Tabelaryczne zestawienie uwag PIIB do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw(projekt z dnia 25 października 2019 r.) – załącznik do pisma PIIB do Ministra Rozwoju z dnia 26 listopada 2019 r. znak: KK-0058-0106(1)/19

Początek strony