All for Joomla All for Webmasters

Informacja o zmianach w przepisach prawnych wprowadzonych w okresie czerwiec – sierpień 2018r.

 

  1. 08.2018r. wprowadzono zmianę Prawa budowlanego (Dz.U.2018.1202)
    i wersja będzie obowiązywała do 12.02.2019r. ( tekst jednolity)

Tekst:  https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-1202-t-j,16796118.html

  1. Wprowadzono zmiany w ustawie: ”Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”
    44 wprowadza zmiany do ustawy Prawo budowlane:
    Dz.U.2018.1496 art. 44 pkt 1 lit. a, art. 44 pkt 1 lit. b, art. 44 pkt 2, art. 44 pkt 3 lit. a, art. 44 pkt 3 lit. b, art. 44 pkt 4 lit. a, art. 44 pkt 4 lit. b, art. 44 pkt 4 lit. c, art. 44 pkt 5 
  2. 14 lipca 2018r. zmieniła się ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw U.2018.1276 art. 2 pkt 2, art. 2 pkt 3, art. 2 pkt 4, art. 2 pkt 5
  3. 08.2018r. ogłoszono Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. (Dz.U.2018.1614)

 

 

Początek strony