All for Joomla All for Webmasters

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w związku ze znacznym rozwojem w dziedzinie projektowania, realizacji inwestycji oraz stosowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w procesie inwestycyjno-budowlanym, podjęło prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wejście w życie nowelizacji jest planowane 1 stycznia 2018 r.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:

  • Przepisy ogólne,
  • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
  • Budynki i pomieszczenia,
  • Wyposażenie techniczne budynków,
  • Bezpieczeństwo pożarowe,
  • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Do pobrania prezentacja wskazująca zakres głównych zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji rozporządzenia (PDF 1.84 MB).

(http://mib.gov.pl/files/0/1798064/prezentacjaWT.pdf)

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w załączeniu. (pdf)

Początek strony