All for Joomla All for Webmasters

Uproszczone wzory wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

16 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Rozporządzenie określa wzory:

  1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2), które stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), które stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), która stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  5. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), która stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (17 grudnia 2016 r.).

Pobierz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Nowe wzory w formie edytowalnej

  1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) ( DOCX 54.02 KB) - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) ( DOCX 39.58 KB) - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) ( DOCX 37.10 KB) - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) ( DOCX 34.32 KB) - załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  5. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5) ( DOCX 24.38 KB) - załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Na stronie internetowej ministerstwa: www.mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

można znaleźć przykładowo wypełnione wnioski dla różnego rodzaju inwestycji obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę obiektu oraz przykłady zgłoszenia i oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością

 

w oparciu o stronę internetową: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Początek strony