All for Joomla All for Webmasters

Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne

W dniu 6 października w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r.:
 ogłoszony został tekst jednolity ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 1629).

 

Opublikowany 6 października jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne uwzględnia zmiany wprowadzone:

 

1) ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 831),

 

2) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137),

 

3) ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281),

 

4) ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

 

5) ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352),

 

6) ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585),

 

7) ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 903),

 

8) ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1250)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 7 września 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Za portalem: www.budownictwa.abc.com.pl

Początek strony