All for Joomla All for Webmasters

Prezydent Andrzej Duda, w dniu 22 czerwca br., podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Przypominamy, że ustawa została przyjęta przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r.  i określa definicję elektrowni wiatrowej, warunki i tryb ich budowy oraz lokalizacji. Ich instalacja będzie możliwa wyłącznie w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Największe kontrowersje budzi fakt, że elektrownia będzie mogła powstać w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, od terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy lub obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia.

Ustawa pozwala na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż określona w ustawie jednak nie na podobne działania w przypadku elektrowni wiatrowych.

Informację o podpisie pod ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przez Andrzeja Dudę podała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wejść ma w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Źródło informacji portal: www.urbnews.pl

Początek strony