All for Joomla All for Webmasters

Książka Praktyki Zawodowej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAKTYK

1. KSIĄŻKI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Ze względu na zmianę przepisów książki praktyki zawodowej nie są wydawane. Prosimy o niedokonywanie wpłat.

2. SPOSÓB POTWIERDZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ – od dnia 25-09-2014r.

Obowiązujące przepisy nie przewidują już wydawania książek praktyk zawodowych, natomiast formą potwierdzania odbycia praktyki zawodowej jest „oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej” (którego wzór stanowi załącznik do w/w rozporządzenia). W/w rozporządzenie zawiera również drugi istotny załącznik to jest „zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej” (będące załącznikiem do „oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej”).

3. SPOSÓB POTWIERDZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ – do dnia 24-09-2014r.

Odpowiednio:

Wpisy dokonane w książce praktyki i potwierdzone (…), przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokumentują praktykę rozpoczętą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku książkę praktyki dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (…).”.

Oświadczenie, o którym wspomniano w punkcie 2 tej informacji dotyczy praktyki odbywanej po wejściu w życie w/w rozporządzenia, a praktyka odbywana przed tym dniem ma być dokumentowana w książce praktyki zawodowej uzyskanej na starych (nieobowiązujących już) zasadach.

Dodatkowo informujemy, że dokumentowanie praktyki przez osoby, którym nie wydano książki praktyki zawodowej - odbytej pomiędzy 10.08.2014 r. (data utraty obowiązywania starego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), a wejściem w życie nowego rozporządzenia (tj. do dnia 24.09.2014 r.) - odbywać się będzie na ogólnych zasadach obowiązujących na mocy przepisów rozdziału 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Oceń ten artykuł
(82 głosów)

Więcej w tej kategorii:

Początek strony