All for Joomla All for Webmasters

Regulamin Przyznawania Pomocy Finansowej Członkom ŚlOIIB - Fundusz Pomocy Finansowej

Nowe, uproszczone zasady przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB
w związku ze stanem epidemii COVID-19

Uchwałą Rady ŚlOIIB nr 56/R/2020 z dnia 7 maja 2020 r. zostały uchwalone nowe, uproszczone zasady przyznawania pomocy finansowej członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zapisy Regulaminu wprowadzające udogodnienia w zakresie składania wymaganych dokumentów oraz przyznawania zapomóg zostały wprowadzone na czas obowiązywania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  nie dłużej niż do końca roku 2020.

Członków, którzy w tym trudnym czasie epidemii zostali poszkodowani zdrowotnie lub doznali szkody finansowej w związku z utrudnieniami w pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie zapraszamy do składania wniosków.

Informacja telefoniczna pod nr. 32 229 80 87, 32 255 45 52, 32 608-07-22, 32 608-07-23,  wewn. 23.

Regulamin


 

Regulamin Przyznawania Pomocy Finansowej Członkom ŚlOIIB - Otwórz

Załącznik nr 1 - Tabela wysokości zapomóg - Otwórz

Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie zapomogi - Otwórz

 

Informacja dotycząca „Zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego”

Do spraw wszczętych w okresie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego należy przedstawić „Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego” (art. V pkt 5 lit b „Regulamin przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB”) za rok poprzedzający rok obrachunkowy. (np. do 30 kwietnia 2020 r. – zaświadczenie za rok 2018 r.)

W przypadku pobrania zaświadczenia na cele socjalne (dot. zapomogi), urząd skarbowy nie pobiera żadnych opłat.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Początek strony