All for Joomla All for Webmasters

Wyniki konkursu Nowoczesny Inżynier 2014

Druga Edycja Konkursu „Nowoczesny Inżynier 2014” odbyła się w dniu 29 listopada 2014 roku w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach w dwóch kategoriach: „Członkowie indywidualni” oraz „Placówki Terenowe”.Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań z zakresu  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i szkód górniczych. Test składał się z 12 pytań z zakresu BHP, po 10 pytań z zakresu prawa budowlanego i warunków technicznych, 5 pytań z zakresu Kpa i 3 pytania ze szkód górniczych.

 

Wszyscy uczestnicy odpowiedzieli w sposób prawidłowy na więcej niż 50% pytań. Najwięcej trudności sprawiły  uczestnikom konkursu pytania dotyczące szkód górniczych i przepisów BHP.

Pierwsze miejsce zajął członek ŚlOIIB z obwodu Katowice 2 natomiast drugie i trzecie miejsce zajęli członkowie z obwodu Gliwice.

W kategorii „Placówki terenowe”:

  1. Miejsce I       – Gliwice      
  2. Miejsce II      – Katowice   
  3. Miejsce III     – Bielsko Biała        

Po zakończeniu konkursu Jury gratulując wyników uczestnikom wręczyło wszystkim pamiątkowe albumy oraz dyplomy za udział w konkursie. Laureaci mogą wykorzystać nagrody, zgodnie z Regulaminem „Nowoczesny Inżynier 2014”, do końca 2015 roku.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony