All for Joomla All for Webmasters

Wyniki Konkursu wiedzy technicznej pn. „Nowoczesny Inżynier - 2020”

W tym roku odbyła się kolejna już edycja konkursu Nowoczesny Inżynier. Do jury wybrano Józefa Kluskę(przewodniczący), Katarzynę Seweryn, Tomasza Radziewskiego, Andrzeja Nowaka, Waldemara Szlepera. Konkurs odbył się w dwóch etapach; I etap elektroniczny, II etap pisemny w formie testowej.

Do drugiego etapu przeszły osoby, które otrzymały ponad 21 punktów z 30 zawartych w teście.

Drugi etap odbył się w siedzibie izby w Katowicach 1 lutego. Udział wzięło 12 uczestników, którzy wypełniali test pisemny złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Dwoje uczestników otrzymało jednakowe wyniki z I i II etapu konkursu, konieczna była dogrywka. Ponieważ wyniki dogrywki były jednakowe, członkowie jury orzekli, że przyznają ex aequo  dwa trzecie miejsca.

Lista nagrodzonych uczestników przedstawia się następująco:

1. miejsce - Sylwia Jarka
2. miejsce - Andrzej Osiak
3. miejsce - Damian Dąbrowski i Adam Kafka
4. miejsce - Adam Hejduk
5. miejsce - Aleksandra Chłapek
6. miejsce - Karol Kwak
7. miejsce - Ireneusz Wolnik
8. miejsce - Amadeusz Maciocha
9. miejsce - Karolina Ligęska

Wśród laureatów była jedna osoba z branży kolejowej, jedna osoba z branży mostowej, jedna osoba z branży elektrycznej i dwie z branży sanitarnej, pozostali (pięć osób) reprezentowali branżę konstrukcyjno-budowlaną.

Wśród laureatów 3 osoby reprezentowały okręg wyborczy w Bielsku Białej, 1 w Częstochowie, 1 w Gliwicach, 1 w Rybniku, oraz 1 w Katowicach i 3 miastach ościennych Katowic.

Laureaci otrzymają nagrody w wysokości od 3 tysięcy do 1 tysiąca złotych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe.

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Początek strony