All for Joomla All for Webmasters

6 lipca 2017 roku - Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

K O M U N I K A T 3/2017

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA


uprzejmie informuje, że uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
odbędzie się w dniu 06 lipca 2017 roku
w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  - Katowice ul. Adama 1 b

w następujących godzinach:


 godz 1430

- specjalność INŻYNIERYJNA DROGOWA,
- specjalność INŻYNIERYJNA MOSTOWA,
- specjalność INŻYNIERYJNA KOLEJOWA w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- specjalność INŻYNIERYJNA KOLEJOWA w zakresie sterowania ruchem kolejowym.


godz 1630

- specjalność KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA
- specjalność INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA


godz 1800

- specjalność INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
 INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

- specjalność INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

- specjalność INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Piotr Szatkowski

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony