All for Joomla All for Webmasters

Po egzaminie na Uprawnienia Budowlane

Informacja o obowiązującej procedurze  po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień  budowlanych. 

Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uprawomocniają się w terminie 14 dni od daty ich odbioru lub w dacie złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Prawomocne decyzje wysyłane są niezwłocznie przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego celem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Decyzje o wpisie do centralnego rejestru przesyłane są listownie przez GINB do posiadacza uprawnień budowlanych.

 

Przypominamy, że podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez GINB oraz  wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez  izbę, z określonym w nim terminem ważności (art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane).

 

Zapraszamy do zapoznania się  z Procedurą wpisu na listę członków ŚlOIIB.

 

Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Początek strony