All for Joomla All for Webmasters

Obowiązkowe składki można wliczyć w koszty

Członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa prowadzący działalność gospodarczą mogą kwoty opłacanych składek członkowskich rozliczać jako koszt uzyskania przychodu.

Możliwość uwzględnienia niektórych ponoszonych składek na rzecz organizacji zawodowych w koszty uzyskania przychodu wynika z art. 23 ust.1 pkt 30 ustawy o PIT. Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa z dwoma wyjątkami. Pierwszy wyjątek odnosi się do wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Drugi wyjątek obejmuje składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców działających na podstawie odrębnych ustaw.

Kiedy natomiast opłacanie składki jest obowiązkowe i wręcz warunkuje prowadzenie działalności gospodarczej, to wydatek taki jest kosztem uzyskania przychodu.

Ustawa o PIT nie wskazuje organizacji, do których przynależność podatników jest obowiązkowa. Regulacje te znajdują się w odrębnych przepisach.  I w przypadku inżynierów budownictwa chodzi o ustawę o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Na jej podstawie osoby posiadające  uprawnienia budowalne są z mocy prawa zrzeszone w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Jednym z podstawowych obowiązków członków izby jest regularne opłacanie składek członkowskich.

Przepisy nie przewidują także  limitu ograniczającego możliwość zaliczenia do kosztów obowiązkowych składek i wobec tego będą one podatkowym kosztem w całości.

Możliwość  rozliczenia w kosztach składek członkowskich potwierdziła przykładowo  Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 19 stycznia 2015 r. (IPTB1/415-590/14-4/AG). Sprawa dotyczyła składek płaconych przez doradcę podatkowego na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Na podst. art. „Tylko obowiązkowe składki w kosztach”, czasopismo „Rzeczpospolita” dodatek  Dobra Firma, 29.10.2015 r.

Informacja została opublikowana na stronie PIIB pod adresem: https://www.piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2664-obowizkowe-skadki-mona-wliczy-w-koszty

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony