All for Joomla All for Webmasters

XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
oraz statystyka dotycząca wniosków zgłoszonych przez delegatów
na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

 

 

1/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zjazdu

2/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu

3/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad

4/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej

5/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad

6/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Regulaminu Wyborów

7/2014

12.04.2014

w sprawie ustalenia ilościowego składu Komisji Zjazdowych

8/2014

12.04.2014

w sprawie Zmiana ilościowego składu Komisji Zjazdowych

9/2014

12.04.2014

w sprawie wniosku formalny o jednoczesne głosowanie składów Komisji Zjazdowych

10/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru Komisji Wyborczej, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej

11/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady

12/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

13/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania OKK

14/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania OROZ

15/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania OSD

16/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania OKR

17/2014

12.04.2014

w sprawie udzielenie absolutorium Radzie

18/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia zasad gospodarki finansowej na 2014 rok

19/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia budżetu na 2014 rok

20/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady ŚlOIIB

21/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego OKR ŚlOIIB

22/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego OKK ŚlOIIB

23/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego OSD ŚlOIIB

24/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru koordynatora OROZ ŚlOIIB

25/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru członków Rady ŚlOIIB

26/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru członków OKR ŚlOIIB

27/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru członków OKK ŚlOIIB

28/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru członków OSD ŚlOIIB

29/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru OROZ ŚlOIIB

30/2014

12.04.2014

w sprawie wyboru delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB

31/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia ramowego planu działania ŚlOIIB

32/2014

12.04.2014

w sprawie wniosku o przyznanie honorowego odznaczenia Zdzisławowi Mądremu

33/2014

12.04.2014

w sprawie wniosku o przyznanie honorowego odznaczenia Dariuszowi Spiechowiczowi

34/2014

12.04.2014

w sprawie wniosku o przyznanie honorowego odznaczenia Kazimierzowi Janocha

35/2014

12.04.2014

w sprawie wniosku o przyznanie honorowego odznaczenia Agnieszce Krupie-Brzozowskiej

36/2014

12.04.2014

w sprawie wniosku o przyznanie honorowego odznaczenia Annie Polisiewicz

37/2014

12.04.2014

w sprawie przyjęcia wniosków

 


 

Statystyka dotycząca wniosków zgłoszonych przez delegatów
Na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB

Uchwałą XIII Zjazdu nr 37/2014 realizacja wniosków została skierowana do Rady ŚlOIIB. Wnioski uporządkowano i zgodnie z ustaleniami Zjazdu, podzielono na dwie główne grupy.

Zgłoszono łącznie 47 wniosków, spośród których do grupy wniosków należących do właściwości Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zakwalifikowano 17 wniosków. Spośród tych
17-stu wniosków:

 • 6 wniosków zrealizowano,
 • 1 wniosek w trakcie realizacji,
 • 3 wnioski odrzucono,
 • 1 wniosek – postulat przekazano członkom Rady – realizacja wniosku według indywidualnej oceny każdego z członków Rady przy podejmowaniu uchwał związanych z dofinansowaniami,
 • 5 wniosków realizowanych w ramach pracy zespołów problemowych nad zakresem, zasadami i formami doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
 • 1 wniosek - zakwalifikowany pierwotnie do grupy wniosków należących do właściwości ŚlOIIB – przekazano wg właściwości do Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pozostałe wnioski (to jest łącznie 31) przekazano do Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spośród nich:

 • w stosunku do 24 wniosków uznano, iż wniosek należy odrzucić,
 • w stosunku do 4 wniosków uznano, iż wniosek należy poprzeć,
 • 1 wniosek zrealizowano,
 • 1 wniosek częściowo zrealizowano,
 • 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.

Jednocześnie informujemy, że spośród 8 wniosków zgłoszonych przez delegatów ŚlOIIB bezpośrednio na XIII Krajowym Zjeździe PIIB:

 • 6 wniosków odrzucono,
 • 1 wniosek przyjęto do realizacji,
 • 1 wniosek zrealizowano.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony