All for Joomla All for Webmasters

XII Zjazd Sprawozdawczy

Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

 

Uchwała

Uchwała nr 1/2013 – Wybór Przewodniczącego Zjazdu

Uchwała nr 2/2013 – Wybór Prezydium Zjazdu

Uchwała nr 3/2013 – Przyjęcie Porządku Obrad

Uchwała nr 4/2013 – Wybór Komisji Mandatowej

Uchwała nr 5/2013 –  Przyjęcie Regulaminu Obrad XII Zjazdu

Uchwała nr 6/2013 –  Ustalenie ilościowego składu Komisji Zjazdowych

Uchwała nr 7/2013 – Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 8/2013 – Wybór Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 9/2013 – Przyjęcie Sprawozdania Rady ŚlOIIB

Uchwała nr 10/2013 – Przyjęcie Sprawozdania finansowego

Uchwała nr 11/2013 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Uchwała nr 12/2013 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 13/2013 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Uchwała nr 14/2013 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 15/2013 – Udzielenie absolutorium Radzie ŚlOIIB

Uchwała nr 16/2013 – Przyjęcie zasad gospodarki finansowej

Uchwała nr 17/2013 – Przyjęcie budżetu ŚlOIIB na 2013 rok

Uchwała nr 18/2013 – sfinansowanie projektu przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Adama 1B

Uchwała nr 19/2013 – poparcie stanowiska i działania  PIIB w zakresie składanych rządowi propozycji zmian legislacyjnych

Uchwała nr 20/2013 – przyjęcia do realizacji wniosków XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony