All for Joomla All for Webmasters

XI Zjazd Sprawozdawczy

Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

 

Uchwała

Uchwała nr 1/2012 – Wybór Przewodniczącego Zjazdu

Uchwała nr 2/2012 – Wybór Prezydium Zjazdu

Uchwała nr 3/2012 – Przyjęcie Porządku Obrad

Uchwała nr 4/2012 – Wybór Komisji Mandatowej

Uchwała nr 5/2012 – Przyjęcie Regulaminu Obrad XI Zjazdu

Uchwała nr 6/2012 – Ustalenie ilościowego składu Komisji Zjazdowych

Uchwała nr 7/2012 – Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 8/2012 – Wybór Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 9/2012 – Przyjęcie Sprawozdania Rady ŚlOIIB

Uchwała nr 10/2012 – Przyjęcie Sprawozdania finansowego

Uchwała nr 11/2012 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Uchwała nr 12/2012 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 13/2012 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Uchwała nr 14/2012 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 15/2012 – Udzielenie absolutorium Radzie ŚlOIIB

Uchwała nr 16/2012 – Zakup nieruchomości

Uchwała nr 17/2012 – Prowadzenie działalności gospodarczej

Uchwała nr 18/2012 – Zasady udzielania pomocy finansowej

Uchwała nr 19/2012 – Przyjęcie zasad gospodarki finansowej

Uchwała nr 20/2012 – Przyjęcie budżetu na 2012 rok

Uchwała nr 21/2012 – przekazanie wniosków do realizacji przez Radę ŚlOIIB

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony