All for Joomla All for Webmasters

XIV Zjazd Sprawozdawczy

Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego

Uchwała nr 1/2015 – Wybór Przewodniczącego Zjazdu

Uchwała nr 2/2015 – Wybór Prezydium Zjazdu

Uchwała nr 3/2015 – Przyjęcie Porządku Obrad

Uchwała nr 4/2015 – Wybór Komisji Mandatowej

Uchwała nr 5/2015 –  Przyjęcie Regulaminu Obrad XIV Zjazdu

Uchwała nr 6/2015 –  Ustalenie ilościowego składu Komisji Zjazdowych

Uchwała nr 7/2015 – Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 8/2015 – Wybór Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 9/2015 – przyjęcie Sprawozdania Rady ŚlOIIB za 2014r.

Uchwała nr 10/2015 – przyjęcie Sprawozdania finansowego ŚlOIIB za 2014r.

Uchwała nr 11/2015 – przyjęcie Sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej za 2014r.

Uchwała nr 12/2015 – przyjęcie Sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2014r.

Uchwała nr 13/2015 – przyjęcie Sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2014r.

Uchwała nr 14/2015 – przyjęcie Sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2014r.

Uchwała nr 15/2015 – udzielenie absolutorium Radzie ŚlOIIB

Uchwała nr 16/2015 – przyjęcie zasad gospodarki finansowej na 2015 rok

Uchwała nr 17/2015 – przyjęcie budżetu ŚlOIIB na 2015 rok

Uchwała nr 18/2015 – zwiększenie środków finansowych na przebudowę i adaptację budynku znajdującego się przy ul. Adama 1b w Katowicach Giszowcu dla potrzeb ŚlOIIB

Uchwała nr 19/2015 – zmniejszenie składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB

Uchwała nr 20/2015 – przyjęcie do realizacji wniosków XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB

Protokół z obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB.

Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB.

 

 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony