All for Joomla All for Webmasters

Uchwały ŚlOIIB 2018

Uchwały
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

Rok 2018

 

 

1/R/2018

11.01.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2.1-2.4/R/2018

11.01.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

3.1-3.2/R/2018

11.01.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4/R/2018

31.01.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

5/R/2018

31.01.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

6.1-6.42/R/2018

31.01.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

7.1-7.7/R/2018

31.01.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

8.1-8.4/R/2018

31.01.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

9.1-9.6/R/2018

31.01.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

10.1-10.3/R/2018

31.01.2018

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

Decyzja
1-10/R/2018

31.01.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

11/R/2018

28.02.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

12/R/2018

28.02.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

13.1-13.26/R/2018

28.02.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

14.1-14.7/R/2018

28.02.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

15.1-15.2/R/2018

28.02.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

16.1-16.2/R/2018

28.02.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Dolnośląskiej OIIB i Podkarpackiej OIIB

17.1-17.6/R/2018

28.02.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
11-23/R/2018

28.02.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

18/R/2018

01.03.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 1/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 roku

19/R/2018

01.03.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 2/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 roku

20/R/2018

01.03.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 3/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 roku

21/R/2018

01.03.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 4/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 roku

22/R/2018

01.03.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 5/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 roku

23/R/2018

01.03.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 6/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 roku

24/R/2018

01.03.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 7/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 roku

25/R/2018

01.03.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 8/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 roku

26/R/2018

01.03.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 9/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 roku

27/R/2018

01.03.2018

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 29.12.2017 roku, 11.01.2018 roku, 31.01.2018 roku, 28.02.2018 roku

28/R/2018

01.03.2018

w sprawie akceptacji wykonania budżetu ŚlOIIB w Katowicach za rok 2017, stan na 31.12.2017 rok

29/R/2018

01.03.2018

w sprawie przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nr 219/OKR/2017, 220/OKR/2017 z dnia 07.12.2017 roku, 221/OKR/2018, 222/OKR/2018, 223/OKR/2018, 224/OKR/2018 z dnia 25.01.2018 roku oraz   225/OKR/2018, 226/OKR/2018 z dnia 22.02.2018 roku

30.1/R/2018

15.03.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

31.1-31.2/R/2018

15.03.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

32.1/R/2018

15.03.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

33.1-33.3/R/2018

15.03.2018

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

34/R/2018

30.03.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

35/R/2018

30.03.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

36.1-36.38/R/2018

30.03.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

37.1-37.12/R/2018

30.03.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

38.1-38.8/R/2018

30.03.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

39.1-39.9/R/2018

30.03.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
24-28/R/2018

30.03.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

40/R/2018

05.04.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 10/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 roku

41/R/2018

05.04.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 11/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 roku

42/R/2018

05.04.2018

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 15.03.2018 roku, 30.03.2018 roku

43/R/2018

05.04.2018

w sprawie przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nr 227/OKR/2018 z dnia 22.03.2018 roku

44/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

45/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

46/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

47/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

48/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

49/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

50/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

51/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

52/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

53/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

54/R/2018

05.04.2018

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

55/R/2018

05.04.2018

w sprawie rekomendacji nadania tytułu Honorowego przewodniczącego Rady ŚlOIIB

56.1/R/2018

11.04.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

57/R/2018

30.04.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

58/R/2018

30.04.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

59.1-59.30/R/2018

30.04.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

60.1-60.4/R/2018

30.04.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

61.1-61.5/R/2018

30.04.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

62.1-62.2/R/2018

30.04.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Łódzkiej OIIB i Małopolskiej OIIB

63.1-63.8/R/2018

30.04.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

64.1/R/2018

30.04.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres powyżej 12 m-cy

65.1-65.6/R/2018

30.04.2018

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

Decyzja
29-34/R/2018

30.04.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

66/R/2018

07.05.2018

w sprawie określenia liczebności oraz struktury organizacyjnej Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach w kadencji na lata 2018-2022

67/R/2018

07.05.2018

w sprawie określenia składu osobowego Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach w kadencji na lata 2018-2022

68/R/2018

07.05.2018

w sprawie powołania zespołu ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB – działającego do końca V kadencji

69/R/2018

07.05.2018

w sprawie rozpatrzenia wniosków z XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB

70.1-70.2/R/2018

18.05.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

71/R/2018

01.06.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

72/R/2018

01.06.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

73.1-73.25/R/2018

01.06.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

74.1-74.3/R/2018

01.06.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

75.1-75.3/R/2018

01.06.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

76.1-76.3/R/2018

01.06.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
35-39/R/2018

01.06.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

Postanowienie
Nr 1/R/2018

01.06.2018

w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Rady ŚlOIIB nr 57/R/2018 z dnia 30.04.2018 r

77/R/2018

07.06.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 13/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 21 maja 2018 roku w sprawie przyznania środków finansowych w kwocie 2.500.00 PLN na dofinansowanie X jubileuszowych Mistrzostw ŚlOIIB w Brydżu Sportowym

78/R/2018

07.06.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały
Nr 14/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Zamówień

79/R/2018

07.06.2018

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 11.04.2018, 30.04.2018, 18.05.2018 roku i 01.06.2018 roku

80/R/2018

07.06.2018

w sprawie ustalenia dofinansowania do wyjazdu techniczno-turystycznego członków ŚlOIIB

81/R/2018

02.07.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

82/R/2018

02.07.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

83.1-83.35/R/2018

02.07.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

84.1-84.8/R/2018

02.07.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

85.1-85.2/R/2018

02.07.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

86.1-86.2/R/2018

02.07.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
40-43/R/2018

02.07.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

87/R/2018

31.07.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

88/R/2018

31.07.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

89.1-89.26/R/2018

31.07.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

90.1-90.10/R/2018

31.07.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

91.1-91.5/R/2018

31.07.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

92.1-92.4/R/2018

31.07.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

44-57/R/2018

31.07.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

93.1/R/2018

14.08.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

94.1-94.2/R/2018

14.08.2018

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

95/R/2018

31.08.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

96/R/2018

31.08.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

97.1-97.15/R/2018

31.08.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

98.1-98.7/R/2018

31.08.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

99.1/R/2018

31.08.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

100.1-100.2/R/2018

31.08.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Małopolskiej OIIB i Łódzkiej OIIB

101.1-101.20/R/2018

31.08.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
58-65/R/2018

31.08.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

102.1-102.4/R/2018

13.09.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

103.1/R/2018

13.09.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

104/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 15/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 roku

105/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 16/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 roku

106/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 17/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 roku

107/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 18/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 roku

108/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 19/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 roku

109/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 21/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 roku

110/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 22/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 roku

111/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 23/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2018 roku

112/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 24/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2018 roku

113/R/2018

13.09.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 20/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB podjętej na posiedzeniu w dniu 05 lipca 2018 roku i uchwały Nr 25/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2018 roku

114/R/2018

13.09.2018

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 02.07.2018, 31.07.2018, 14.08.2018 roku, 31.08.2018 roku i 13.09.2018 roku

115/R/2018

13.09.2018

w sprawie zasad prenumerowania czasopism przez członków ŚlOIIB

116/R/2018

13.09.2018

w sprawie rozszerzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez ŚlOIIB o działalność szkoleniową

117/R/2018

13.09.2018

w sprawie objęcia patronatem branżowym III  Konferencję Naukowo  Techniczną:  „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”

118/R/2018

13.09.2018

w sprawie objęcia patronatem branżowym XXXIV Ogólnopolską Konferencję „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2019”

119/R/2018

13.09.2018

w sprawie przyznania dofinansowania do wyjazdu technicznego na Targi Kolejowe InnoTrans 2018

120/R/2018

01.10.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

121/R/2018

01.10.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

122.1-122.29/R/2018

01.10.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

123.1-123.8/R/2018

01.10.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

124.1/R/2018

01.10.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

125.1-125.10/R/2018

01.10.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

126.1/R/2018

01.10.2018

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB nr 101.14/R/2018 o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Decyzja 66-69/R/2018

01.10.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

127/R/2018

08.10.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

128/R/2018

31.10.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

129/R/2018

31.10.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

130.1-130.20/R/2018

31.10.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

131.1-131.5/R/2018

31.10.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

132.1-132.2/R/2018

31.10.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

133.1-133.8/R/2018

31.10.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

134.1/R/2018

31.10.2018

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

135.1/R/2018

31.10.2018

w sprawie zmiany branży w numerze ewidencyjnym członka ŚlOIIB

Decyzja
70-76/R/2018

31.10.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

136.1/R/2018

22.11.2018

w sprawie uchylenia uchwały o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

137/R/2018

30.11.2018

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

138/R/2018

30.11.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

139.1-139.28/R/2018

30.11.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

140.1-140.6/R/2018

30.11.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

141.1/R/2018

30.11.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

142.1/R/2018

30.11.2018

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Mazowieckiej OIIB

143.1-143.8/R/2018

30.11.2018

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
77-81/R/2018

30.11.2018

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

144.1/R/2018

13.12.2018

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

145/R/2018

13.12.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 26/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 25 października 2018 roku

146/R/2018

13.12.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 27/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 25 października 2018 roku

147/R/2018

13.12.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 28/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 25 października 2018 roku

148/R/2018

13.12.2018

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 29/P/2018 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 roku

149/R/2018

13.12.2018

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 01.10.2018, 08.10.2018, 31.10.2018, 22.11.2018 roku 30.11.2018 roku i 13.12.2018 roku

150/R/2018

13.12.2018

w sprawie przyznania pomocy finansowej  członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

151/R/2018

13.12.2018

w sprawie zmiany obowiązujących zasad dofinansowania imprez szkoleniowych w kadencji 2018-2022 przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

152/R/2018

13.12.2018

w sprawie przyjęcia do wiadomości treści uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB numer 03/X/OKR/2018 z dnia 11.10.2018 roku oraz 04/X/OKR/2018 z dnia 11.10.2018 roku

153/R/2018

13.12.2018

w sprawie organizacji  konkursu wiedzy technicznej „NOWOCZESNY INŻYNIER -2019”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Początek strony