All for Joomla All for Webmasters

Uchwały ŚlOIIB 2017

Uchwały
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

Rok 2017

Postanowienie
1/R/2017

02.01.2017

w sprawie wznowienia postepowania odnośnie wpisu Pana Henryka G. na listę członków ŚlOIIB

1.1-1.2/R/2017

12.01.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2/R/2017

31.01.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3/R/2017

31.01.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4.1-4.38/R/2017

31.01.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

5.1-5.7/R/2017

31.01.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

6.1-6.5/R/2017

31.01.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

7.1-7.2/R/2017

31.01.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa

8.1-8.10/R/2017

31.01.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
1-4/R/2017

31.01.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

9/R/2017

01.03.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

10/R/2017

01.03.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

11.1-11.28/R/2017

01.03.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

12.1-12.4/R/2017

01.03.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

13.1-13.4/R/2017

01.03.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

14.1-14.7/R/2017

01.03.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
5-6/R/2017

01.03.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

15/R/2017

02.03.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 1/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 19.01.2017 roku

16/R/2017

02.03.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 2/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 19.01.2017 roku

17/R/2017

02.03.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 3/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 19.01.2017 roku

18/R/2017

02.03.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 4/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 09.02.2017 roku

19/R/2017

02.03.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 5/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 09.02.2017 roku

20/R/2017

02.03.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 6/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 9.02.2017 roku

21/R/2017

02.03.2017

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 30 grudnia 2016 roku, 2 stycznia 2017 roku, 12 stycznia 2017 roku i 31 stycznia 2017 roku

22/R/2017

02.03.2017

w sprawie akceptacji wykonania budżetu ŚlOIIB w Katowicach za rok 2016, stan na 31.12.2016 rok

23/R/2017

02.03.2017

w sprawie przyjęcia do wiadomości uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB o numerach  199/OKR/2016, 200/OKR/2016, 201/OKR/2016 z dnia 07.11.2016 roku; 202/OKR/2016, 203/OKR/2016 z dnia 08.12.2016 roku; 204/OKR/2017, 205/OKR/2017, 206/OKR/2017, 207/OKR/2017 z dnia 02.02.2017 roku oraz 208/OKR/2017, 209/OKR/2017, 210/OKR/2017 z dnia 20.02.2017 roku

24/R/2017

02.03.2017

w sprawie objęcia patronatem II wojewódzki konkurs „Młody Mistrz Budownictwa” organizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie oraz przez Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w dniu 21.04.2017 roku

25/R/2017

02.03.2017

w sprawie objęcia patronatem i przyznania środków finansowych na dofinansowanie organizacji Konferencję Naukowo – Szkoleniową  „XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych” organizowaną w dniach 27-29 września 2017 roku w Bielsku-Białej

26.1-26.2/R/2017

06.03.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

27.1/R/2017

06.03.2017

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

28/R/2017

31.03.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

29/R/2017

31.03.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

30.1-30.53/R/2017

31.03.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

31.1-31.8/R/2017

31.03.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

32.1-32.8/R/2017

31.03.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

33.1-33.4/R/2017

31.03.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy.

Decyzja
7-12/R/2017

31.03.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

34/R/2017

06.04.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 7/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23.03.2017 roku

35/R/2017

06.04.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 8/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23.03.2017 roku

36/R/2017

06.04.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 9/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23.03.2017 roku

37/R/2017

06.04.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 10/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23.03.2017 roku

38/R/2017

06.04.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 11/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23.03.2017 roku

39/R/2017

06.04.2017

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 06.03.2017 roku i 31.03.2017 roku

40/R/2017

06.04.2017

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB z dnia 23.10.2014 roku

41/R/2017

06.04.2017

w sprawie zgody na udzielenie pożyczki na remont i modernizację siedziby PIIB w Warszawie

42/R/2017

06.04.2017

w sprawie objęcia patronatem honorowym IV edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Konstrukcje Budowlane 2017”

43/R/2017

07.04.2017

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB nr 51/R/2008 z dnia 02.06.2008 roku w części dotyczącej wpisu p. Henryka G. na listę członków ŚlOIIB oraz w miejsce uchylonego rozstrzygnięcia - odmowy wpisu p. Henryka G. na listę członków ŚlOIIB

44/R/2017

28.04.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

45/R/2017

28.04.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

46.1-46.32/R/2017

28.04.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

47.1-47.6/R/2017

28.04.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

48.1-48.6/R/2017

28.04.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

49.1-49.4/R/2017

28.04.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
13/R/2017

28.04.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

50/R/2017

11.05.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

51.1-51.5/R/2017

11.05.2017

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

52.1-52.4/R/2017

11.05.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

53/R/2017

31.05.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

54/R/2017

31.05.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

55.1-55.23/R/2017

31.05.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

56.1-56.2/R/2017

31.05.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

57.1-57.5/R/2017

31.05.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

58.1-58.2/R/2017

31.05.2017

w sprawie zawieszenia  w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

59.1/R/2017

31.05.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku

60.1/R/2017

31.05.2017

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

Decyzja
14-17/R/2017

31.05.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

61/R/2017

08.06.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 12/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.05.2017 roku

62/R/2017

08.06.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 13/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.05.2017 roku

63/R/2017

08.06.2017

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach: 07.04.2017 roku,  28.04.2017 roku, 11.05.2017 roku i 31.05.2017 roku

64/R/2017

08.06.2017

w sprawie przyznania pomocy finansowej  członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

65/R/2017

30.06.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

66/R/2017

30.06.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

67.1-67.27/R/2017

30.06.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

68.1-68.6/R/2017

30.06.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

69.1/R/2017

30.06.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

70.1/R/2017

30.06.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Dolnośląskiej OIIB

71.1-71.8/R/2017

30.06.2017

w sprawie zawieszenia  w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
18-21/R/2017

30.06.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

72/R/2017

31.07.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

73/R/2017

31.07.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

74.1-74.45/R/2017

31.07.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

75.1-75.7/R/2017

31.07.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

76.1-76.9/R/2017

31.07.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

77.1/R/2017

31.07.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Lubelskiej OIIB

78.1-78.10/R/2017

31.07.2017

w sprawie zawieszenia  w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

79.1/R/2017

31.07.2017

w sprawie uchylenia uchwały o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Decyzja
22-32/R/2017

31.07.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

80.1/R/2017

17.08.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

81.1/R/2017

17.08.2017

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB nr 76.1/R/2017 o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

82/R/2017

17.08.2017

w sprawie akceptacji treści Porozumienia zawierającego warunki rozwiązania umowy najmu siedziby ŚlOIIB przy  ul. Podgórnej 4 w Katowicach, pomiędzy ŚlOIIB a Śląską Radą NOT FSNT w Katowicach

83/R/2017

31.08.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

84/R/2017

31.08.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

85.1-85.26/R/2017

31.08.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

86.1-86.5/R/2017

31.08.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

87.1/R/2017

31.08.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

88.1/R/2017

31.08.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Mazowieckiej OIIB

89.1/R/2017

31.08.2017

w sprawie skreślenia z listy członków z powodu orzeczenia o utracie uprawnień budowlanych

90.1-90.17/R/2017

31.08.2017

w sprawie zawieszenia  w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

91.1-91.2/R/2017

31.08.2017

w sprawie zmiany branży w numerze ewidencyjnym członka ŚlOIIB

33-40/R/2017

31.08.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

92/R/2017

14.09.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 14/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 06.07.2017 roku

93/R/2017

14.09.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 15/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 24.08.2017 roku

94/R/2017

14.09.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 16/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 24.08.2017 roku

95/R/2017

14.09.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 17/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej  na posiedzeniu w dniu 24.08.2017 roku

96/R/2017

14.09.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 18/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 24.08.2017 roku

97/R/2017

14.09.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 19/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej  na posiedzeniu w dniu 24.08.2017 roku

98/R/2017

14.09.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 20/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 24.08.2017 roku

99/R/2017

14.09.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 21/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 24.08.2017 roku

100/R/2017

14.09.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 22/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej  na posiedzeniu w dniu 24.08.2017 roku

101/R/2017

14.09.2017

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach: 30.06.2017, 31.07.2017, 17.08.2017 i 31.08.2017 roku

102/R/2017

14.09.2017

w sprawie przyznania pomocy finansowej  członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

103/R/2017

14.09.2017

w sprawie przyjęcia dokumentów Zebrań Wyborczych delegatów na Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w V kadencji w latach 2018 - 2022

104/R/2017

14.09.2017

w sprawie ustalenia ilości delegatów na Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w V kadencji w latach 2018 - 2022

105.1-105.4/R/2017

14.09.2017

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

106/R/2017

02.10.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

107/R/2017

02.10.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

108.1-108.26/R/2017

02.10.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

109.1-109.5/R/2017

02.10.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

110.1/R/2017

02.10.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

111.1/R/2017

02.10.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek  z powodu przeniesienia członkostwa do Mazowieckiej OIIB

112.1-112.7/R/2017

02.10.2017

w sprawie zawieszenia  w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Dec.
41-49/R/2017

02.10.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

113/R/2017

31.10.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

114/R/2017

31.10.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

115.1-115.23/R/2017

31.10.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

116.1-116.12/R/2017

31.10.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

117.1/R/2017

31.10.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Wielkopolskiej OIIB

118.1-118.9/R/2017

31.10.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Dec.
50-56/R/2017

31.10.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

119.1/R/2017

23.11.2017

w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB nr 112.1/R/2017 o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

120/R/2017

30.11.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

121/R/2017

30.11.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

122.1-122.29/R/2017

30.11.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

123.1-123.5/R/2017

30.11.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

124.1/R/2017

30.11.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

125.1-125.9/R/2017

30.11.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

126.1/R/2017

30.11.2017

w sprawie zmiany branży w numerze ewidencyjnym członka ŚlOIIB

Dec.
57-61/R/2017

30.11.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

127/R/2017

14.12.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 23/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26.10.2017 roku

128/R/2017

14.12.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 24/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26.10.2017 roku

129/R/2017

14.12.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 25/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23.11.2017 roku

130/R/2017

14.12.2017

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 26/P/2017 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23.11.2017 roku

131/R/2017

14.12.2017

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach: 14.09.2017 roku, 02.10.2017 roku, 31.10.2017 roku, 23.11.2017 roku i 30.11.2017 roku

132/R/2017

14.12.2017

w sprawie w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

133/R/2017

14.12.2017

w sprawie przyjęcia do wiadomości treści uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB numer  211/OKR/2017 z dnia 28.09.2017 roku

134/R/2017

14.12.2017

w sprawie powołania Zespołu organizacyjnego XVII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

135/R/2017

14.12.2017

w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

136/R/2017

29.12.2017

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

137/R/2017

29.12.2017

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

138.1-138.58/R/2017

29.12.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

139.1-139.5/R/2017

29.12.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

140.1-140.5/R/2017

29.12.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

141.1-141.2/R/2017

29.12.2017

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Wielkopolskiej OIIB

142.1-142.5/R/2017

29.12.2017

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
62-67/R/2017

29.12.2017

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony