All for Joomla All for Webmasters

Uchwały ŚlOIIB 2016r.

Uchwały
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

Rok 2016

1/R/2016

21.01.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2/R/2016

21.01.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

3/R/2016

01.02.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4/R/2016

01.02.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

5.1-5.44/R/2016

01.02.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

6.1-6.8/R/2016

01.02.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

7.1-7.8/R/2016

01.02.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

8.1-8.2/R/2016

01.02.2016

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków ŚlOIIB

Decyzja

1-5/R/2016

01.02.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postepowania w niniejszej sprawie

9/R/2016

15.02.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

10.1-10.3/R/2016

15.02.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

11.1-11.9/R/2016

15.02.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

12.1-12.2/R/2016

15.02.2016

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

13/R/2016

01.03.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

14/R/2016

01.03.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

15.1-15.24/R/2016

01.03.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

16.1-16.6/R/2016

01.03.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

17.1-17.3/R/2016

01.03.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

18.1-18.3/R/2016

01.03.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

6-8/R/2016

01.03.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postepowania w niniejszej sprawie

19/R/2016

03.03.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 2/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.02.2016 roku

20/R/2016

03.03.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 3/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.02.2016 roku

21/R/2016

03.03.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 4/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.02.2016 roku.

22/R/2016

03.03.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 5/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.02.2016 roku.

23/R/2016

03.03.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 6/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.02.2016 roku.

24/R/2016

03.03.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 7/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.02.2016 roku.

25/R/2016

03.03.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 8/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.02.2016 roku.

26/R/2016

03.03.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 9/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 11.02.2016 roku.

27/R/2016

03.03.2016

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 17 grudnia 2015 roku, 31 grudnia 2015 roku, 21 stycznia 2016 roku, 01 lutego 2016 roku i 15 lutego 2016 roku

28/R/2016

03.03.2016

w sprawie akceptacji wykonania budżetu ŚlOIIB w Katowicach za rok 2015, stan na 31.12.2015 rok

29/R/2016

03.03.2016

w sprawie przyjęcia do wiadomości uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB o numerach  187/OKR/2015, 188/OKR/2015, 189/OKR/2015 z dnia 10.12.2015 roku, 190/OKR/2016, 191/OKR/2016, 192/OKR/2016, 193/OKR/2016 z dnia 04.02.2016 roku oraz 194/OKR/2016, 195/OKR/2016, 196/OKR/2016, 197/OKR/2016 z dnia 25.02.2016 roku

30/R/2016

11.03.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

31.1-31.2/R/2016

11.03.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek.

32.1-32.3/R/2016

11.03.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

33.1/R/2016

11.03.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

34/R/2016

31.03.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

35/R/2016

31.03.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

36.1-36.43/R/2016

31.03.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

37.1-37.5/R/2016

31.03.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

38.1-38.11/R/2016

31.03.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

39.1/R/2016

31.03.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa

40.1-40.4/R/2016

31.03.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja
9-15/R/2016

31.03.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

Postanowienie Nr 1.1-1.3/R/2016

31.03.2016

w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Rady ŚlOIIB
nr 32.1-32.3/R/2016 o zawieszeniu w prawach członka Izby, z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy

41/R/2016

07.04.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 10/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 17.03.2016 roku

42/R/2016

07.04.2016

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 11 marca 2016 roku i 31 marca 2016 roku

43/R/2016

07.04.2016

w sprawie przyjęcia do realizacji i ustalenia dofinansowania do wyjazdu techniczno-turystycznego

44/R/2016

07.04.2016

w sprawie przystąpienia do Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

45.1-45.3/R/2016

07.04.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

46.1-46.3/R/2016

07.04.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

47.1-47.3/R/2016

07.04.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

48.1-48.5/R/2016

07.04.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Postanowienie
Nr 2/R/2016

07.04.2016

w sprawie zawieszenia postępowania wyjaśniającego odnośnie wpisu na listę członków ŚlOIIB

49/R/2016

29.04.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

50/R/2016

29.04.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

51.1-51.27/R/2016

29.04.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

52.1-52.9/R/2016

29.04.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

53.1-53.5/R/2016

29.04.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

54.1-54.7/R/2016

29.04.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

55.1/R/2016

29.04.2016

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

Decyzja

6-17/R/2016

29.04.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

Postanowienie

Nr 3/R/2016

17.05.2016

w sprawie podjęcia postępowania wyjaśniającego odnośnie wpisu na listę członków ŚlOIIB

56/R/2016

31.05.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

57/R/2016

31.05.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

58.1-58.28/R/2016

31.05.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

59.1-59.9/R/2016

31.05.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

60.1-60.2/R/2016

31.05.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

61.1-61.11/R/2016

31.05.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

62.1/R/2016

31.05.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres powyżej 12 m-cy

Decyzja

18-23/R/2016

31.05.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

63/R/2016

16.06.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 11/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 12.05.2016 roku

64/R/2016

16.06.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 12/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 12.05.2016 roku

65/R/2016

16.06.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 13/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 12.05.2016 roku

66/R/2016

16.06.2016

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 07.04.2016 roku, 29.04.2016 roku, 17.05.2016 roku, 31.05.2016 roku

67/R/2016

16.06.2016

w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia zespołu obsługi Funduszu Pomocy Finansowej z dnia 13 czerwca 2016 roku,  w sprawie przyznania pomocy finansowej

68/R/2016

16.06.2016

w sprawie objęcia funkcji SPONSORA BRANŻOWEGO oraz przyznania środków finansowych na organizację II  Konferencji Naukowo  Technicznej:  „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”.

69/R/2016

16.06.2016

w sprawie objęcia  PATRONATEM BRANŻOWYM VI  Konferencji Szkoleniowej:  „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja”

70/R/2016

16.06.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

71/R/2016

16.06.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

72/R/2016

16.06.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

73/R/2016

16.06.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

74/R/2016

30.06.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

75/R/2016

30.06.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

76.1-76.30/R/2016

30.06.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

77.1-77.5/R/2016

30.06.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

78.1-78.2/R/2016

30.06.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

79.1/R/2016

30.06.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu orzeczenia o utracie uprawnień budowlanych

Decyzja

24-26/R/2016

30.06.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawi

Postanowienie

Nr 4/R/2016

07.07.2016

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków ŚlOIIB Pana Leszka H.

80/R/2016

01.08.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

81/R/2016

01.08.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

82.1-82.33/R/2016

01.08.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

83.1-83.4/R/2016

01.08.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

84.1-84.6/R/2016

01.08.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

85.1-85.5/R/2016

01.08.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

86.1/R/2016

01.08.2016

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków ŚlOIIB

Decyzja

27-32/R/2016

01.08.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

87/R/2016

18.08.2016

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków ŚlOIIB

88.1/R/2016

25.08.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

89.1-89.2/R/2016

25.08.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

90.1-90.36/R/2016

25.08.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

91/R/2016

25.08.2016

w sprawie stwierdzenia wydania uchwały Rady ŚlOIIB nr 11/2003 z dn. 06.03.2003 r. w części dotyczącej wpisu p. Mirosława W. na listę członków ŚlOIIB

92/R/2016

01.09.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

93/R/2016

01.09.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

94.1-94.34/R/2016

01.09.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

95.1-95.4/R/2016

01.09.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

96.1/R/2016

01.09.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa do Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Decyzja

33-36/R/2016

01.09.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

97/R/2016

12.09.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

98.1/R/2016

12.09.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

99.1/R/2016

12.09.2016

w sprawie uchylenia uchwały o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

100/R/2016

15.09.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 14/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 07.07.2016 roku

101/R/2016

15.09.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 15/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 07.07.2016 roku

102/R/2016

15.09.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 16/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 25.08.2016 roku

103/R/2016

15.09.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 17/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 25.08.2016 roku

104/R/2016

15.09.2016

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 14.06.2016 roku, 16.06.2016 roku, 30.06.2016 roku, 07.07.2016 roku, 01.08.2016 roku, 18.08.2016 roku, 25.08.2016 roku, 01.09.2016 roku i 12.09.2016 roku

105/R/2016

15.09.2016

w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia zespołu obsługi Funduszu Pomocy Finansowej z dnia 07 września 2016 roku,  w sprawie przyznania pomocy finansowej

106/R/2016

15.09.2016

w sprawie dofinansowania wydawnictwa Konferencji: „170 lat Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej w Regionie Częstochowskim”

107/R/2016

15.09.2016

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

108/R/2016

30.09.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

109/R/2016

30.09.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

110.1-110.17/R/2016

30.09.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

111.1-111.3/R/2016

30.09.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

112.1-112.3/R/2016

30.09.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

113.1-113.10/R/2016

30.09.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

37-41/R/2016

30.09.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

114/R/2016

31.10.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

115/R/2016

31.10.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

116.1-116.31/R/2016

31.10.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

117.1-117.4/R/2016

31.10.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

118.1-118.5/R/2016

31.10.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

119.1-119.11/R/2016

31.10.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

42-50/R/2016

31.10.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

120/R/2016

30.11.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

121/R/2016

30.11.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

122.1-122.24/R/2016

30.11.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

123.1-123.6/R/2016

30.11.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

124.1-124.2/R/2016

30.11.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

125.1-125.13/R/2016

30.11.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

Decyzja

51-54/R/2016

30.11.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

126/R/2016

15.12.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

127.1-127.2/R/2016

15.12.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

128/R/2016

15.12.2016

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

129.1-129.6/R/2016

15.12.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

130/R/2016

15.12.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 18/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 27.10.2016 roku

131/R/2016

15.12.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 19/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 27.10.2016 roku

132/R/2016

15.12.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 20/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 27.10.2016 roku

133/R/2016

15.12.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 21/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 27.10.2016 roku

134/R/2016

15.12.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 22/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 17.11.2016 roku

135/R/2016

15.12.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 23/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 24.11.2016 roku

136/R/2016

15.12.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 24/P/2016 Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 24.11.2016 roku

137/R/2016

15.12.2016

w sprawie przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach z posiedzeń w dniach 30.09.2016 roku, 31.10.2016 roku i 30.11.2016 roku

138/R/2016

15.12.2016

w sprawie rozpatrzenia wniosków z XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB

139/R/2016

15.12.2016

w sprawie wniosków zawartych w uchwale nr 198/OKR/2016 z dnia 29.09.2016 roku z kontroli Placówki Terenowej w Bielsku-Białej

140/R/2016

15.12.2016

w sprawie powołania Zespołu organizacyjnego XVI Zjazdu Sprawozdawczego  Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

141/R/2016

30.12.2016

w sprawie wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

142/R/2016

30.12.2016

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

143.1-143.58/R/2016

30.12.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

144.1-144.7/R/2016

30.12.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu zgonu

145.1-145.4/R/2016

30.12.2016

w sprawie skreślenia z listy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na własny wniosek

146.1-146.3/R/2016

30.12.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy

147.1/R/2016

30.12.2016

w sprawie uchylenia uchwały o zawieszeniu w prawach członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

148/R/2016

30.12.2016

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych

Decyzja

55-58/R/2016

30.12.2016

o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacania składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania w niniejszej sprawie

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony