All for Joomla All for Webmasters

Prawo budowlane od stycznia 2022

Ustawa Prawo budowlane jest aktem prawnym podlegającym w ostatnim okresie czasu wielu zmianom.

Od 3 stycznia obowiązywać będzie kolejna wersja Prawa budowlanego.

Ważny zapis pojawia się w art.21 dotyczącym uprawnień projektanta:

 

Art.  21.  24 [Uprawnienia projektanta]

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

W przypadku robót budowlanych, dla których nie prowadzi się dziennika budowy, uprawnienie projektanta do żądania wstrzymania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest realizowane przez zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o wystąpieniu przesłanek określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b.

Warto zapoznać się z całością proponowanych zmian w Ustawie Prawo budowlane. Wersja oczekująca jest dostępna w naszym Serwisie Budowlanym, na stronach LEX-a po zalogowaniu się numerem członkowskim pod adresem www.portal.piib.org.pl 

Początek strony