All for Joomla All for Webmasters

X Zjazd Sprawozdawczy

Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

 

 

Uchwała

Uchwała nr 1/2011 – Wybór Przewodniczącego Zjazdu

Uchwała nr 2/2011 – Wybór Prezydium Zjazdu

Uchwała nr 3/2011 – Przyjęcie Porządku Obrad

Uchwała nr 4/2011 – Wybór Komisji Mandatowej

Uchwała nr 5/2011 – Przyjęcie Regulaminu Obrad X Zjazdu

Uchwała nr 6/2011 – Przyjęcie Szczegółowego Regulaminu Wyborów

Uchwała nr 7/2011 – Ustalenie ilościowego składu Komisji Zjazdowych

Uchwała nr 8/2011 – Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 9/2011 – Wybór Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 10/2011 – Wybór Komisji Wyborczej

Uchwała nr 11/2011 – Przyjęcie Sprawozdania Rady ŚlOIIB

Uchwała nr 12/2011 – Przyjęcie Sprawozdania finansowego

Uchwała nr 13/2011 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Uchwała nr 14/2011 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 15/2011 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Uchwała nr 16/2011 – Przyjęcie Sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 17/2011 – udzielenie absolutorium Radzie ŚlOIIB

Uchwała nr 18/2011 – przyjęcie zasad gospodarki finansowej

Uchwała nr 19/2011 – zmiana zasad udzielania pomocy finansowej

Uchwała nr 20/2011 – w sprawie wniosku o Złotą Odznakę Honorową PIIB dla kol. Franciszka Buszki

Uchwała nr 21/2011 – Przyjęcie budżetu na 2011 rok

Uchwała nr 22/2011 – Przekazanie wniosków do realizacji przez Radę ŚlOIIB

Uchwała nr 23/2011 – Uzupełniający wybór członków Rady ŚlOIIB

Uchwała nr 24/2011 – Uzupełniający wybór delegata na Zjazd PIIB

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony