All for Joomla All for Webmasters

VIII Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie - 17.09.2021r.

Pandemia długo skutecznie niweczyła nasze plany organizacyjne, dlatego na Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie musieliśmy poczekać nie rok, a dwa lata.

17 września br. świętowaliśmy VIII Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie. Organizatorami uroczystości byli: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie, Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Częstochowie oraz Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Uroczyste otwarcie regionalnych obchodów święta budowlanych nastąpiło w progach Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, gdzie w imieniu organizatorów wszystkich uczestników i przybyłych gości powitali: dr hab. inż. Maciej Major prof. PCz – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Agata Modrzycka - Przewodnicząca Oddziału PZITB w Częstochowie.

Uroczystości uświetnili swoją obecnością znamienici goście: Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – Adam Baryłka, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – Mariusz Urbański, Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprezydent Miasta Częstochowy – Piotr Grzybowski, przedstawiciele samorządu terytorialnego, Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego oraz Naczelnicy Administracji Architektoniczno – Budowlanej naszego regionu, Komendanci i zastępcy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przedstawiciele władz Politechniki Częstochowskiej w osobach: Prorektora Politechniki Częstochowskiej – prof. dr hab. inż. Macieja Mrowca, Dziekana Wydziału Elektrycznego oraz władz Wydziału Budownictwa. Śląską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Roman Karwowski oraz Wiceprzewodniczący i opiekun Placówki Terenowej w Częstochowie – Waldemar Szleper, Skarbnik Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zenon Panicz, a także przewodniczący organów i komisji oraz licznie przybyli członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na naszym wspólnym święcie obecni byli przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w osobach: Radosław Sekunda – Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PZITB, Wiesław Baran – Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Oddziału PZITB w Opolu, Mieczysław Grodzki - Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Mieczysław Grodzki. Gościliśmy Prezesa Zarządu Rady w Częstochowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT – Michała Szotę oraz Przewodniczących, prezesów i ich zastępców oraz członków Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Częstochowie, Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Częstochowie, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Częstochowie. Nie zabrakło przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych i przemysłu, w tym: Dyrektora Cementowni Rudniki Cemex Sp.z o.o. – Piotra Bąbelewskiego, Dyrektorów Oddziału Południe NDI, Prezesa Zarządu „NOWAK-MOSTY” Sp. zo.o. – Władysława Nowaka oraz Dyrektora NOWA DEWELOPER.

W pierwszej kolejności głos zabrali: Adam Baryłka - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy. Następnie dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz, Prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej po krótkim wystąpieniu, dokonał uroczystego wręczenia, pracownikom Wydziału Budownictwa PCz, nagród przyznanych na wystawie wynalazków iWorld Invention Competition 29-31 May, 2021, która odbyła się na Tajwanie, na specjalnym wydaniu wystawy iPerlis International Perlis Engineering Research&Learning Innovation Symposium (iPerlis 2021 Special Edition) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 2021 organizowanej w lipcu przez kilka ośrodków naukowych w Malezji między innymi Center of Excellence Geopolymer & Green Technology (CEGeoTech), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA), Yayasan Yuanku Syed Putra (YTSP)] oraz wystawie EuroInvent 13 Europan Exhibition of Creativity and Innovation 2021, Iasi, organizowanej w Rumunii. Ogłosił także, że Wydział Budownictwa P.Cz. został nagrodzony przez National Institute of Research and Development In Construction, Urban Planning And Sustainable Spatial Development "URBAN-INCERC" specjalną nagrodą.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB Budownictwa Roman Karwowski w swoim wystąpieniu podkreślił współpracę wszystkich organizatorów dzisiejszego przedsięwzięcia, wskazując że jest to jedna z form stałej współpracy rozwijanej na przestrzeni prawie 20 lat istnienia Izby Inżynierów Budownictwa. W związku rozpoczynającymi się obchodami jubileuszu 20 lecia ŚlOIIB, Waldemar Szleper przypomniał krótko jak tworzył się samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w Częstochowie. Zgodnie z uchwałą Rady ŚlOIIB kol. Marian Ciępka został uhonorowany dyplomem za wieloletnią przynależność, z wyróżnieniem jako w wieku 93 lat aktywny członek naszego samorządu zawodowego.

Prezes Zarządu Rady w Częstochowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT – Michał Szota, w imieniu Zarządu Rady podziękował za dotychczasową współpracę i wręczył medale z okazji jubileuszy FSNT NOT TJO w Częstochowie: Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, na ręce Przewodniczące Rady Romana Karwowskiego oraz dr inż. Adamowi Baryłce za całokształt działalności oraz integrowanie środowiska technicznego.

W związku z kończącym się, jubileuszowym, rokiem akademickim Dziekan Wydziału dr hab. inż. Maciej Major prof. PCz zapowiedział prezentację, która w skrócie przybliżyła uczestnikom uroczystości 45 lat istnienia Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Następnie, po wystąpieniach przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Przewodnicząca Oddziału PZITB w Częstochowie zaprezentowała obecnie podejmowane statutowe działania stowarzyszenia. Nowym, w oddziale częstochowskim, przedsięwzięciem promującym zdolnych budowniczych u progu ich kariery zawodowej jest konkurs na „Najlepszą pracę dyplomową z obszarów budownictwa”. W edycji roku 2021 nagrodzeni zostali: w grupie – praca inżynierska - I Nagroda - Głąb Marcin, promotor - dr inż. Roman Gąćkowskitemat pracy: Projekt żelbetowej kładki pieszo-rowerowej o przekroju trapezowym nad ciekiem wodnym; w grupie – praca magisterska - I Nagroda - Waś Katarzyna, promotor - dr inż. Zbigniew Respondek temat pracy: Analiza parametrów technicznych i użytkowych skrzyżowań na przykładowym odcinku drogi wojewódzkiej. Ze względu na wyrównany poziom wszystkich prac dyplomowych komisja konkursowa dodatkowo wyróżniła 4 prace dyplomowe: wyróżnienia w grupie: praca inżynierska dla Spyrki Mariusza, wyróżnienia w grupie: praca magisterska dla: Gmurka Mateusza, Palacz Katarzyny, Słowińskiej Moniki.

Po krótkiej przerwie, wszyscy zgromadzeni, z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji, prezentujących jedne z większych, ciekawszych inwestycji realizowanych obecnie w Częstochowie. Dyrektor NOWA Deweloper – Jakub Ziętara przedstawił obecnie największą w Częstochowie inwestycję deweloperską. Architekt Tomasz Borowiecki zaprezentował zrealizowany projekt rewitalizacji Starego Rynku w Częstochowie. Kierownik Projektu Oddziału Południe NDI – Barbara Sobczyk, zaprezentowała innowacyjne i proekologiczne rozwiązania zastosowane przy przebudowie liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie. Artur Nowak zaprezentował inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwo „NOWAK MOSTY” Sp. z o.o. w regionie w ostatnich latach, w tym obecnie rozpoczętą inwestycję - przebudowa al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK1).

Po części oficjalnej, organizatorzy zaprosili na wycieczkę techniczną, podczas której uczestnicy VIII Regionalnego Dnia Inżyniera w Częstochowie mogli wysłuchać prelekcji i zwiedzić nowoczesne laboratoria technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej.

W godzinach popołudniowych rozpoczęliśmy ostatnią część tegorocznego Regionalnego Dnia Inżyniera w Częstochowie - spotkanie integracyjne inżynierów i techników związanych z budownictwem.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy kufel oraz śpiewnik okolicznościowy. Do późnych godzin wieczornych, przy muzyce i śpiewie, licznych quizach z wiedzy technicznej i samorządu zawodowego, oczywiście z nagrodami i dyskusjach koleżeńskich, upłynął czas VIII Regionalnego Dnia Inżyniera w Częstochowie. W VIII Regionalnym Dniu Inżyniera w Częstochowie uczestniczyło ponad 150 osób. Na długo uczestnicy zapamiętają tegoroczny dzień wymiany doświadczeń i integracji naszego środowiska budowlanego.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony